ประกาศราคากลาง สกญ.โอซากา

Date Category Topics
2018/12/17 ปีงบประมาณ การจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้สาขาโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด สำหรับใช้งานที่สถานกงสุลใหญ่ฯ
2018/11/08 ปีงบประมาณ ประกาศผลการพิจารณาการจัดงานวันชาติ วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ
2018/11/06 ปีงบประมาณ การจัดงานวันชาติ วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ
2018/09/29 ปีงบประมาณ ต่อสัญญาเช่าที่ทำการฯสถานกงสุลใหญ่ฯ บนพื้นที่ชั้น 1,4,5,6 ของอาคารธนาคารกรุงเทพ ออกไปอีก 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562
2018/09/28 ปีงบประมาณ ประกาศผลการพิจาณาการจ้างเหมาบริการเอกชนช่วยงานกงสุส จำนวน 1 คน ประจำปีงบประมาณ 2562
2018/09/21 ปีงบประมาณ การจ้างเหมาบริการเอกชนช่วยงานกงสุส จำนวน 1 คน ประจำปีงบประมาณ 2562
2018/09/13 ปีงบประมาณ การต่อสัญญาเช่าและขอเช่าเครื่องถ่ายเอกสารที่สำนักงานประจำปีงบประมาณ 2562 รวม 2 เครื่อง

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
タイ コロナウィルスに関して
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策