ลงทะเบียนคนไทย

ลงทะเบียนคนไทย

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ยินดีต้อนรับคนไทยทุกท่านที่พักอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ไม่ว่าท่านจะเดินทางมาทำงาน ศึกษาต่อ หรือพักอาศัยกับครอบครัว สถานกงสุลใหญ่ฯ ยินดีให้ความช่วยเหลือแก่ทุกท่าน และเพื่อประโยชน์ในการจัดส่งข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นต่างๆ ให้ท่านได้รับทราบ รวมทั้งเพื่อประโยชน์ด้านการบริการและคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอความร่วมมือจากทุกท่านในการลงทะเบียน โดยข้อมูลทั้งหมดที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รับจะถูกเก็บไว้เป็นความลับเพื่อประโยชน์ในราชการเท่านั้น
สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ และหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านขอความกรุณาแจ้งให้สถานกงสุลใหญ่ฯ ทราบทุกครั้ง
ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มแล้วกรอกข้อมูล และแนบสำเนาหนังสือเดินทาง
ส่งมายังสถานกงสุลใหญ่ฯ ทางแฟกซ์ 06-6262-9228 หรือไปรษณีย์
ที่อยู่ :

Royal Thai Consulate-General
Bangkok Bank Bldg., 1-9-16 Kyutaro-machi, Chuo-ku, Osaka 541-0056

 

 

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
タイ コロナウィルスに関して
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策