• หน้าหลัก
  • สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ปิดทำการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 8 - 16 เมษายน 2564

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ปิดทำการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 8 - 16 เมษายน 2564

2021/04/07

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา จะปิดทำการระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 - วันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด – 19 เพื่อทำการฆ่าเชื้อภายในสถานที่ทำการ และจัดให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับการตรวจเชื้อโควิด – 19

สำหรับผู้ที่นัดหมายรับบริการต่าง ๆ ไว้ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 - วันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 สถานกงสุลใหญ่ฯ จำเป็นต้องงดการให้บริการ และจะติดต่อทุกท่าน เพื่อจัดทำนัดหมายใหม่ต่อไป

กรณีมีข้อซักถาม
1. เรื่องงานบริการด้านหนังสือเดินทาง นิติกรณ์ งานทะเบียน โปรดติดต่อทางอีเมล rtcgosaka.consularsection@gmail.com
2. เรื่องการขอ COE กลับประเทศไทยของบุคคลสัญชาติไทย โปรดติดต่อทางอีเมล osathaicoe@gmail.com

กรณีคนไทยตกทุกข์ (ประสบอุบัติเหตุ/ เจ็บป่วย/ เสียชีวิต) โปรดติดต่อที่ hotline ฝ่ายกงสุล หมายเลข 09018950987 

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
タイ コロナウィルスに関して
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策