• หน้าหลัก
  • 4 ขั้นตอนกับการเดินทางเข้าประเทศไทย สำหรับผู้มีสัญชาติไทย (ผ่านด่านทางอากาศ) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

4 ขั้นตอนกับการเดินทางเข้าประเทศไทย สำหรับผู้มีสัญชาติไทย (ผ่านด่านทางอากาศ) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

2021/06/30

4 ขั้นตอนกับการเดินทางเข้าประเทศไทย สำหรับผู้มีสัญชาติไทย (ผ่านด่านทางอากาศ) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป (ไม่รวม Phuket Sandbox Programme) โดยสรุปคือ ต้องมีบัตรโดยสารสายการบิน และได้รับการยืนยันการจองสถานที่กักตัวทางเลือก (AQ)


หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ที่หมายเลข + 66 2572-8442 ตลอด 24 ชม. หรือ สำหรับคนไทยในภูมิภาคคันไซและชิโกะกุ สอบถามได้ด้วยที่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา   
(06) 6262-9226 ถึง 7 ระหว่าง 15.30 - 17.30 น. (เวลาประเทศญี่ปุ่น) 
 
------ 
 ลงทะเบียน  

1.1 เตรียมสำเนาหนังสือเดินทางในรูปแบบ .JPEG/ PDF
1.2 ลงทะเบียนขอหนังสือรับรองฯ (COE) ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย ผ่านเว็บไซต์ coethailand.mfa.go.th
1.3 จัดหาตั๋วเครื่องบินและใบจองสถานกักกันทางเลือก (AQ) แบบจ่ายเงินเอง 
1.4 ยืนยันการเดินทาง และอัปโหลดเอกสารภายใน 15 วัน และรออนุมัติหนังสือ COE ภายใน 3 วันทำการ 
1.5 ดาวน์โหลด COE ได้ที่เมนู ตรวจสอบผล หรืออีเมลแจ้งผลการอนุมัติ 

 

 แนวทางสำหรับการจองโรงแรม AQ (Alternative Quarantine/ สถานกักกันทางเลือก) 
 
จองกับโรงแรม AQ โดยตรง (เดิมเรียก ASQ)
 จองออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาต 
- https://entrythailand.go.th/
- https://asqthailand.com/
- https://asq.locanation.com/
- https://asq.ascendtravel.com/
- https://www.agoda.com/quarantineth

 

 เตรียมเช็คอิน 

2.1 หนังสือเดินทาง หนังสือ COE (ที่ลงนามยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดทางราชการ)
2.2 หลักฐานยืนยันการจอง AQ (ต้องระบุวันเข้าพักในวันที่เดินทางถึงประเทศไทย)
2.3 อาจมีใบรับรองแพทย์ยืนยันว้าผู้เดินทางไม่มีเชื้อโรคโควิด-19 (ระยะเวลาไม่เกิน 72 ชม. หรือ 96 ชม. ก่อนการเดินทาง ตามข้อกำหนดของสายการบินที่เลือกใช้บริการ) 

 

ระหว่างการเดินทาง

โปรดรักษาเอกสารตามข้อ 2 ให้ครบถ้วน 

เดินทางถึงประเทศไทย

เข้ากักตัวใน AQ (กักตัว 14 วัน) 
 

 คำแนะนำ 

กรณีที่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง ให้ผู้เดินทางติดต่อเลื่อนวันเข้าพักกับโรงแรม AQ ก่อน แล้วจึงติดต่อสถานทูต/ สถานกงสุลเพื่อแก้ไข COE 
 
#อ่านสักนิดก่อนเดินทาง #กรมการกงสุล #การทูตเพื่อประชาชน


เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
タイ コロナウィルスに関して
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策