• หน้าหลัก
  • การยื่นขอ Vaccine Certificate สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ครบ 2 โดส

การยื่นขอ Vaccine Certificate สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ครบ 2 โดส

2021/08/16

การยื่นขอ Vaccine Certificate

สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ครบ 2 โดส

             ผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ครบ 2 โดสที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคคันไซและภูมิภาคชิโกะกุและประสงค์ขอรับ

Vaccine Certificate เพื่อใช้เดินทางไปต่างประเทศ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและตรวจสอบเอกสารประกอบการยื่นขอได้

จากเว็บไซต์ของสำนักงานเขตต่างๆ ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซาการวบรวมไว้ด้านล่างนี้

ภูมิภาคคันไซ

1. จังหวัดโอซากา

    นครโอซากา  (ยื่นขอทางไปรษณีย์) : https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000540290.html

    เมืองมิโน      (ยื่นขอทางไปรษณีย์) : https://www.city.minoh.lg.jp/kenkou/syoumeisyo.html 

    เมืองซุยตะ    (ยื่นขอทางไปรษณีย์) :

     https://www.city.suita.osaka.jp/home/soshiki/div-enkoiryo/hokencjigyo/_107101/_110844.html

    เมืองอิบารากิ (ยื่นขอทางไปรษณีย์หรือที่ศูนย์ประกันสุขภาพ) :

     https://www.city.ibaraki.osaka.jp/saigai/shingatacoronavirusinformation/shingatacoronavaccine/51423.html

2. จังหวัดเกียวโต

    นครเกียวโต (ยื่นขอทางไปรษณีย์) : https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000287098.html

3. จังหวัดเฮียวโกะ

    เมืองโกเบ  (ยื่นขอทางออนไลน์) : https://www.city.kobe.lg.jp/a00685/655507701039.html

4. จังหวัดนาระ

    เมืองนาระ (ยื่นขอทางไปรษณีย์) : https://www.city.nara.lg.jp/site/corona-vaccine/117995.html

5. จังหวัดวากายามะ

    เมืองวากายามะ (ยื่นขอทางไปรษณีย์) :         
   
http://www.city.wakayama.wakayama.jp/1027184/1027186/1033802/1036563.html

6. จังหวัดชิกะ

    เมืองโอซึ (ยื่นขอทางไปรษณีย์) : https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/021/1452/va/42930.html

7. จังหวัดมิเอะ

    เมืองทซึ (ยื่นขอทางไปรษณีย์หรือที่津リージョンプラザ ชั้น 2) :       

     https://www.info.city.tsu.mie.jp/www/sp/contents/1625975360520/index.html

    เมืองยกไกจิ (ยื่นขอทางไปรษณีย์หรือที่เคาท์เตอร์หมายเลข 3 แผนกภาษีประชาชน ชั้น 2 ที่ว่าการเมืองยกไกจิ) :

    https://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/contents/1619688641737/index.html#wakutinpassport

ภูมิภาคชิโกะกุ

1. จังหวัดคากาวะ

    เมืองทาคามัตซึ  (ยื่นขอทางไปรษณีย์หรือที่ ชั้น 11 ที่ว่าการเมืองทาคามัตซึ) :

     https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/kenkou/iryo/shinsa/yobou_sesshu/vaccine_pass.html

2. จังหวัดโคจิ

    เมืองโคจิ  (ยื่นขอทางไปรษณีย์หรือที่เคาท์เตอร์หมายเลข 303 ชั้น 3 ที่ว่าการเมืองโคจิ) :

    https://www.city.kochi.kochi.jp/site/covid19vac/cov19vaccine-passport.html

3. จังหวัดเอฮิเมะ

    เมืองมัตซึยามะ (ยื่นขอทางไปรษณีย์หรือที่ ชั้น 1 สำนักงานประกันสุขภาพเมืองมัตซึยามะ) :

    https://www.city.matsuyama.ehime.jp/smph/kurashi/iryo/hokenyobo/yobo/korona/youboukorona.html#cmssessyu

4. จังหวัดโทกูชิมะ

    เมืองโทกูชิมะ (ยื่นขอทางไปรษณีย์หรือที่ ชั้น 2 อาคารฝั่งทิศใต้ที่ว่าการเมืองโทกุชิมะ) :

    https://www.city.tokushima.tokushima.jp/kenko_fukushi/joho/covid-19/vaccine/wakutinpassport.html

 *สำหรับเมืองอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น ท่านสามารถค้นหาได้ใน search engine โดยใส่ชื่อเมืองที่ท่านอาศัยอยู่

  + ワクチンパスポート หรือ予防接種証明書

 

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
タイ コロナウィルスに関して
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策