• หน้าหลัก
  • ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา เรื่อง เหตุแผ่นดินไหวในเขตคันไซ

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา เรื่อง เหตุแผ่นดินไหวในเขตคันไซ

2018/06/19

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ขอเรียนว่า ตามที่ได้เกิดเหตุแผ่นดินไหว ณ ศูนย์กลาง (ตอนเหนือของ จ. โอซากา) แมกนิจูด 6.1 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 นั้น ขอให้คนไทยที่อาศัยในเขตคันไซและใกล้เคียงรวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยติดตามข่าวสารของกรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิด กรมอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นประกาศเตือนว่า ในช่วง 1 สัปดาห์ต่อจากนี้ มีโอกาสที่จะเกิด aftershock แรงสั่นสะเทือน 6- จากระดับ 7 ในมาตรา shindo (มาตรวัดของญี่ปุ่น) รวมทั้ง ระวังภาวะแผ่นดินถล่มจากเหตุฝนตกหนัก 
 ทั้งนี้ หากเกิดเหตุฉุกเฉินต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนสามารถติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่โทรศัพท์หมายเลข+(81) 090-7488-5672 หรือ + (81) 090-1895-0987 หรือ +(81) 060 6262-9227-8

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策