• หน้าหลัก
  • ขอเชิญชมการสัมภาษณ์ของท่านกงสุลใหญ่ มุนินท ปานิสวัสดิ์ ในรายการ "となりの外国"ของสถานีโทรทัศน์ NHK ออกอากาศเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561

ขอเชิญชมการสัมภาษณ์ของท่านกงสุลใหญ่ มุนินท ปานิสวัสดิ์ ในรายการ "となりの外国"ของสถานีโทรทัศน์ NHK ออกอากาศเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策