• หน้าหลัก
  • ข่าวสารนิเทศ: นายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนทญ.) เข้าเยี่ยมคารวะรักษาการกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา

ข่าวสารนิเทศ: นายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนทญ.) เข้าเยี่ยมคารวะรักษาการกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา

2019/02/06

      เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายเอกสิทธิ์ เพิ่มพูนพิพัฒน์ นายกสมาคมนักเรียนไทยในญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนทญ.) รุ่นที่ ๗๙ พร้อมด้วยผู้แทนสมาคมฯ จากภูมิภาคคันไซ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายนฤชัย นินนาท รักษาการกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา

             ในโอกาสดังกล่าว นายกสมาคมฯ ได้ขอบคุณสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่ให้การสนับสนุน สนทญ. มาโดยตลอด ทั้งนี้ สนทญ. มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นศูนย์กลางในการสร้างเครือข่ายและความเข้มแข็งให้กับชุมชนนักเรียนไทยในญี่ปุ่น   โดยจัดกิจกรรมทั้งทางด้านวิชาการ กีฬา และกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนไทยที่กำลังศึกษาในญี่ปุ่น

            ในการนี้ รักษาการกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ย้ำความพร้อมของสถานกงสุลใหญ่ฯ ในการคุ้มครองดูแลคนไทยในภูมิภาคคันไซและเกาะชิโกกุ รวมทั้ง ในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของ สนทญ. ต่อไป
 

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策