• หน้าหลัก
  • เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น (หน้าภาษาไทย)

เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น (หน้าภาษาไทย)

2019/10/12

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอประชาสัมพันธ์เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น (หน้าภาษาไทย) เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศและภัยธรรมชาติต่าง ๆ  รวมทั้งประกาศ/คำเตือนที่เกี่ยวข้อง ตามลิงค์
http://www.data.jma.go.jp/multi/index.html?lang=th

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策