• หน้าหลัก
  • การลงทะเบียนคนไทยที่จะเดินทางกลับประเทศไทยแบบ online

การลงทะเบียนคนไทยที่จะเดินทางกลับประเทศไทยแบบ online

2020/03/24

ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. 2563 เป็นต้นไป คนไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย สามารถลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรองการเดินทางออนไลน์ได้ที่ https://dcaregistration.mfa.go.th/
ศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนได้ตามรายละเอียดด้านล่างเวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
タイ コロナウィルスに関して
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策