• หน้าหลัก
  • ด่วนมาก !! สำนักงานการบินพลเรือนประกาศขยายช่วงเวลาห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ต่อไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ด่วนมาก !! สำนักงานการบินพลเรือนประกาศขยายช่วงเวลาห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ต่อไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

2020/04/27

ด่วนมาก!!
 

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

ขยายช่วงเวลาห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราวต่อไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เวลา 23.59 น.

และสืบเนื่องจากมาตรการดังกล่าว จึงยังไม่สามารถเปิดให้บริการลงทะเบียนเพื่อขอรับหนังสือรับรองเดินทางกลับประเทศไทยได้ในขณะนี้ และจะแจ้งให้ทราบเมื่อเปิดให้ดำเนินการได้แล้วต่อไป

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยเร่งด่วน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้จัดเที่ยวบินกลับประเทศไทยในวันที่ 9 พฤษภาคม 2563 ขอให้ท่านที่ประสงค์จะเดินทางกลับในวันดังกล่าวอ่านรายละเอียดและลงทะเบียนที่ https://www.facebook.com/147742642093735/posts/1399406240260696/ (facebook ของสถานเอกอัครราชทูตฯ)


เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
タイ コロナウィルスに関して
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策