• หน้าหลัก
  • ด่วนมาก!! ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง ห้ามอากาศยานบินเข้าประเทศไทยเป็นการชั่วคราว

ด่วนมาก!! ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง ห้ามอากาศยานบินเข้าประเทศไทยเป็นการชั่วคราว

2020/05/17

ด่วนมาก!! สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยขยายช่วงเวลาห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ต่อไปจนถึงเวลา 23.59 น. (เวลาประเทศไทย) ของวันที่ 30 มิถุนายน 2563

และสืบเนื่องจากมาตรการดังกล่าวจึงยังไม่สามารถเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อขอรับหนังสือรับรองเดินทางกลับประเทศไทยเป็นการทั่วไปได้

ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จะประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดเที่ยวบินรับส่งบุคคลกลับประเทศไทยในเดือนมิถุนายนต่อไป เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จะประกาศเปิดลงทะเบียนสำหรับเที่ยวบินดังกล่าว โปรดติดตามประกาศทางเว็บไซต์และ facebook ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว (https://www.facebook.com/rtejapan/)
 

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
タイ コロナウィルスに関して
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策