• หน้าหลัก
  • ปิดปรับปรุงระบบรับคำร้องหนังสือเดินทางชั่วคราว ระหว่างวันที่ 27 มิ.ย. – 3 ก.ค. 2563

ปิดปรับปรุงระบบรับคำร้องหนังสือเดินทางชั่วคราว ระหว่างวันที่ 27 มิ.ย. – 3 ก.ค. 2563

2020/06/26

ด้วยกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ จำเป็นต้องปิดปรับปรุงระบบและสถานที่รับคำร้องหนังสือเดินทาง
ทุกแห่งเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2563 

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา จึงของดให้บริการงานหนังสือเดินทางตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2563 และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้


เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
タイ コロナウィルスに関して
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策