• หน้าหลัก
  • สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

2020/07/28

  นายกฤษณ์ ตันคณารัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา เป็นประธานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา โดยในช่วงเช้า มีพิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล และจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ มีกงสุลใหญ่ฯ และภริยา พร้อมด้วยหัวหน้าทีมประเทศไทย ข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ และเจ้าหน้าที่ 30 คน เข้าร่วมเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในช่วงบ่าย มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศล โดยร่วมกันบรรจุถุงยังชีพ ซึ่งประกอบด้วยหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ อาหารกึ่งสำเร็จรูป เครื่องดื่มและสิ่งของจำเป็นอื่น ๆ เพื่อเตรียมแจกให้แก่วัดไทยและผู้ต้องโทษชาวไทย ชุมชนไทยในจังหวัดโอซากาและจังหวัดอื่น ๆ ในภูมิภาคคันไซทีประสบผลกระทบของเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมทั้งเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ

    


  


 


                 
                                              

 

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
タイ コロナウィルスに関して
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策