• หน้าหลัก
  • กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา กล่าวเปิดงานวัฒนธรรมญี่ปุ่น - ไทย ที่จังหวัดเกียวโต

กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา กล่าวเปิดงานวัฒนธรรมญี่ปุ่น - ไทย ที่จังหวัดเกียวโต

2020/10/23

ข่าวประชาสัมพันธ์
กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา กล่าวเปิดงานวัฒนธรรมญี่ปุ่น - ไทย ที่จังหวัดเกียวโต
----------------------------

          วันที่ 17 ตุลาคม 2563 นายกฤษณ์ ตันคณารัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา กล่าวเปิดงานวัฒนธรรมญี่ปุ่น-ไทย
ภายใต้หัวข้อ “วันรู้จักประเทศไทย” จัดโดยสมาคมแลกเปลี่ยนการศึกษาญี่ปุ่น-ไทยที่จังหวัดเกียวโตมีนาย Eitaro Kondoที่ปรึกษา
สมาคมมิตรภาพญี่ปุ่น-ไทย แห่งสภาจังหวัดเกียวโต ร่วมกล่าวเปิดงานและมีผู้สนใจเข้าร่วมงานประมาณ 90 คน  
            กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวขอบคุณและชื่นชมสมาคมฯ และสมาชิกที่ริเริ่มจัดงานส่งเสริมและแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่าง
ไทย-ญี่ปุ่นอย่างแท้จริงภายใต้วิถีชีวิตใหม่ นับเป็นวิวัฒนาการของการจัดงานรูปแบบใหม่ที่ได้ผล เป็นรูปธรรมไม่แพ้การจัดงานรูป
แบบเดิม อีกทั้งยังเป็นต้นแบบที่ดีสำหรับการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับประเทศไทยในอนาคต สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ยินดีให้การ
สนับสนุนสมาคมฯ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างประชาชนสองประเทศต่อไป
                   งานวัฒนธรรมญี่ปุ่น-ไทย จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีที่จังหวัดเกียวโตตั้งแต่ปี 2559 โดยสมาคมแลกเปลี่ยนการศึกษา  ญี่ปุ่น-ไทย ซึ่งเป็นสมาคมของคนญี่ปุ่นที่เป็นมิตรของประเทศไทย มีนาย Shigeyo Kimuraเป็นประธาน มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่นผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ทุกปีที่ผ่านมา เป็นการจัดงานในรูปแบบเทศกาลกลางแจ้ง เนื่องจากปีนี้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
สมาคมฯ จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นการจัดงานภายในอาคารและมีผู้แสดงนาฏศิลป์และดนตรีจากประเทศไทยเข้าร่วมทางออนไลน์ด้วย เช่น การแสดงตีกลองแบบญี่ปุ่นโดยนักเรียนจากโรงเรียนประทุมคงคา จังหวัดกรุงเทพมหานคร และการแสดงนาฎศิลป์ไทยโดยนักเรียนจากโรงเรียนบุษบานาฏศิลป์ จังหวัดนนทบุรี

         
                     
  


 

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
タイ コロナウィルスに関して
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策