• หน้าหลัก
  • 20 เม.ย. 2562 ทีมประเทศไทย ณ นครโอซากา เข้าร่วมกิจกรรม“ASEAN Consulates-General Friendship Table Tennis Tournament”

20 เม.ย. 2562 ทีมประเทศไทย ณ นครโอซากา เข้าร่วมกิจกรรม“ASEAN Consulates-General Friendship Table Tennis Tournament”

2019/04/20

เมื่อวันที่๒๐ เมษายน๒๕๖๒ นายนฤชัย นินนาทรองกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากาพร้อมเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และหน่วยงานทีมประเทศไทย ณ นครโอซากา ได้เข้าร่วมกิจกรรม “ASEAN Consulates-General Friendship Table Tennis Tournament” ซึ่งสถานกงสุลใหญ่เวียดนาม ณ 
นครโอซากา ได้เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นที่สถานกงสุลใหญ่เวียดนามฯ
        กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสถานกงสุลใหญ่ประเทศอาเซียนในนครโอซากา ซึ่งมี ๔ ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และไทย การแข่งขันแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ ประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ mixed-ASEAN โดยรองกงสุลใหญ่นฤชัยฯ ได้รางวัลที่ ๓ ในประเภทเดี่ยว และนายวรท สามโกเสส ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพฯ สาขานครโอซากา คู่กับผู้แทนจากเวียดนาม ได้รางวัลที่ ๒ในประเภทคู่ mixed-ASEAN        
        บรรยากาศของกิจกรรมเปี่ยมไปด้วยความสนุกสนานและมิตรภาพที่อบอุ่น โดยสถานกงสุลใหญ่เวียดนามฯ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ที่ไปร่วมกิจกรรม และทุกประเทศได้จัดอาหารของชาติตนไปร่วมด้วย โดยอาหารไทยที่สถานกงสุลใหญ่ฯ จัดไปร่วม ได้แก่ ผัดไทยและข้าวผัดทะเล  
        กิจกรรม“ASEAN Consulates-General Friendship Table Tennis Tournament”ประสบความสำเร็จในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสถานกงสุลใหญ่ประเทศอาเซียนในนครโอซากา และช่วยส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในฐานะประธานอาเซียน 

 

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策