• หน้าหลัก
  • 4 พ.ค. 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

4 พ.ค. 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

2019/05/04

        เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายกฤษณ์ ตันคณารัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาส    มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา และหน่วยงานทีมประเทศไทยในนครโอซากา พร้อมด้วยคู่สมรส ผู้แทนสมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ ตลอดจนชาวไทยที่พำนักอยู่ในจังหวัดโอซากา และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมประมาณ ๕๐ คน
 
 
 
 

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策