• หน้าหลัก
  • กงสุล และเจ้าหน้าที่ด้านกงสุลและด้านเศรษฐกิจ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากาเข้าพบหารือผู้แทนคณะกรรมการด้านการต่างประเทศของเนติสภาโอซากา

กงสุล และเจ้าหน้าที่ด้านกงสุลและด้านเศรษฐกิจ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากาเข้าพบหารือผู้แทนคณะกรรมการด้านการต่างประเทศของเนติสภาโอซากา

2021/09/14

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 นายธนวรรธน์ มานะทัต กงสุล และเจ้าหน้าที่ด้านกงสุลและด้านเศรษฐกิจ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากาเข้าพบหารือผู้แทนคณะกรรมการด้านการต่างประเทศของเนติสภาโอซากา (Osaka Bar Association) เพื่อสร้างเครือข่ายพันธมิตรในการยกระดับการช่วยเหลือคนไทยและการให้คำปรึกษาแก่นักธุรกิจไทยในเขตภูมิภาคคันไซและชิโกะกุ 
#การทูตเพื่อประชาชนทุกแห่งหนเราดูแล


 

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
タイ コロナウィルスに関して
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策