• หน้าหลัก
  • สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

2021/12/08

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
               สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ                  
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564
---------------------------------------

          ระหว่างวันที่ 2 – 5 ธันวาคม 2564 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้าย
วันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ  
และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ดังนี้

          วันที่ 3 ธันวาคม 2564 พิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ อาคารที่ทำการ             สถานกงสุลใหญ่ฯ มีนายกฤษณ์ ตันคณารัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา เป็นประธานในพิธี ข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ
และหน่วยงานทีมประเทศไทยเข้าร่วม

          วันที่ 5 ธันวาคม 2564 จัดงานชุมชนไทยสัมพันธ์ที่อาคาร Ikeman Hall โดยเชิญชุมชนไทยในจังหวัดโอซากาและจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมงานเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร     
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นโอกาสให้ชุมชนไทยมารวมตัวทำกิจกรรมร่วมกัน หลังจากว่างเว้นไป
ระยะหนึ่งจากสถานการณ์โควิด
19 มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 70 คน

          วันที่ 2 ธันวาคม 2564 จัดกิจกรรมจิตอาสา ที่ Daniel Kyoshitsu & Kodomo Shokudo มอบอาหารและขนมให้เด็กจากครอบครัวด้อยโอกาสและประสบปัญหาในช่วงสถานการณ์โควิด – 19 รวมทั้งจัดกิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับประเทศไทยและแจกรางวัลให้แก่เด็ก ๆ


********************
          


              
 

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
タイ コロナウィルスに関して
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策