• หน้าหลัก
  • สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครเด็กและเยาวชน เชื้อสายไทยที่พำนักอยู่ในต่างประเทศ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกในกิจกรรม Young Smart : Young ทำดี

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครเด็กและเยาวชน เชื้อสายไทยที่พำนักอยู่ในต่างประเทศ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกในกิจกรรม Young Smart : Young ทำดี

2022/06/20

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนเชื้อสายไทยที่พำนักอยู่ในต่างประเทศ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกในกิจกรรมYoung Smart : Young ทำดี ภายใต้โครงการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2565 คัดเลือกเด็กและเยาวชนระดับประเทศเพื่อรับโล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นสุดยอดเด็กและเยาวชน Young Smart : "Young ทำดี” ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2565ทั้งนี้ เยาวชนในต่างประเทศจะได้รับการพิจารณาคัดเลือกร่วมกับผู้สมัครในระดับ กรุงเทพมหานคร
รายละเอียดเพิ่มเติม 👉 www.m-culture.go.th/surveillance
ใบสมัคร ➡️ https://www.m-culture.go.th/.../article_fileattach...

 

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
タイ コロナウィルスに関して
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策