• หน้าหลัก
  • รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ได้ให้การต้อนรับ ศ.ดร. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและคณะ ในโอกาสเยือนจังหวัดเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ได้ให้การต้อนรับ ศ.ดร. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและคณะ ในโอกาสเยือนจังหวัดเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

2022/10/03


            เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 นางเมริกา สีวะรา รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ได้ให้การต้อนรับ ศ.ดร. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและคณะ ในโอกาสเยือนจังหวัดเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเข้าร่วมการประชุม Science and Technology in Society (STS) Forum ครั้งที่ 19 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 1 - 4 ตุลาคม 2565 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย ได้แก่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
タイ コロナウィルスに関して
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策