• หน้าหลัก
  • สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

2022/12/07

   เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 10.30 – 11.00 น. สถานกงุลใหญ่ ณ นครโอซากา ได้จัดพิธีวางพานพุ่ม และพิธีถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ อาคารที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ มีนางเมริกา สีวะรา รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา เป็นประธานในพิธี และมีข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ และหน่วยงานทีมประเทศไทย พร้อมคู่สมรสเข้าร่วม
          จากนั้น เวลา 18.30 -20.30 น. สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ โรงแรมอิมพีเรียล โอซากา โดยมีรองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา เป็นประธานในพิธี และมีแขกเกียรติยศ ได้แก่นาย Satoshi Ebihara รองผู้ว่าราชการจังหวัดโอซากา และเอกอัครราชทูต Tetsumo Himeno ผู้แทนรัฐบาลญี่ปุ่นและเอกอัครราชทูตประจำภูมิภาคคันไซ งานเลี้ยงรับรองดังกล่าวมีคณะกงสุล ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและวิชาการ หน่วยงานด้านวัฒนธรรม และชุมชนชาวไทยในจังหวัดโอซากาและจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมประมาณ 300 คน

          อนึ่ง เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 – 18.30. ถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ดำเนินโครงการปลาอานนท์นิทรา       
ซึ่งเป็นการอบรมเตรียมพร้อมรับมือจากเหตุภัยพิบัติในญี่ปุ่นสำหรับคนไทย โดยร่วมกับ
International House ซึ่งเป็นหน่วยงานดูแลและให้ความรู้ชาวต่างชาติในญี่ปุ่นจัด workshop โดยมีหน่วยงานทีมประเทศไทยและชุมชนไทยเข้าร่วมประมาณ
30  คน ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์สร้างความตระหนักรู้และเตรียมความพร้อมแก่ชุมชนไทย รวมถึงเตรียมการเป็นอาสาสมัครในการรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติ

                                                            ********************
       
                     
                  


                 

 

                  
                      
     
 

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
タイ コロナウィルスに関して
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策