• หน้าหลัก
  • โครงการฝึกอบระยะสั้นด้านสถาปัตยกรรมและศิลปะ (Ando Program 2019)

โครงการฝึกอบระยะสั้นด้านสถาปัตยกรรมและศิลปะ (Ando Program 2019)

2019/04/22

ด้วยสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รับข้อมูลจาก Osaka Foundation of International Exchange (OFIX) ซึ่งเป็นมูลนิธิไม่แสวงหาผลกำไรภายใต้การกำกับดูแลของ จ. โอซากา ว่า OFIX จะดำเนินโครงการฝึกอบระยะสั้นด้านสถาปัตยกรรมและศิลปะ (Ando Program 2019) ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากนาย Tadao Ando สถาปนิกเอกชาวโอซากา และเริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี 2535 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจากไทยเข้าร่วมโครงการนี้รวม 23 คน และประสงค์จะเชิญชวนสถาปนิก/บุคคลในสาขาที่เกี่ยวข้องของไทยที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ระหว่างวันที่ 2 ต.ค. – 30 ต.ค. 2562 (รวม 29 วัน) ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.ofix.or.jp/english/training/aprogram/application.html
และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโดยตรงได้ที่ Osaka Foundation of International Exchange (OFIX) ที่อยู่ 5 th Floor, MyDome Osaka, 2-5 Hommachi-bashi, Chuo-ku, Osaka, 540-0029 โทร (+81) 6696 2400 โทรสาร (+81) 6696 2401 อีเมล Andoprogram@ofix.or.jp 
 

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策