• หน้าหลัก
  • วารสารการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จังหวัดชายแดนภาคใต้ ฉบับที่ 3

วารสารการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จังหวัดชายแดนภาคใต้ ฉบับที่ 3

2019/07/09

            วารสารการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จังหวัดชายแดนภาคใต้ ฉบับที่ 3 วาระเดือน ก.พ. - เม.ย. 2562                       

                       ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยท่านสามารถเข้าชมได้ทางเวปไซต์

                                      www.sbpac.go.th หมวดองค์ความรู้ (หนังสือ/วารสาร)

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策