งาน Global Rubber, Latex & Tyre Expo 2020 (GRTE) ครั้งที่ 5

2019/12/17

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าชมงาน Global Rubber, Latex & Tyre Expo 2020 (GRTE) ครั้งที่ 5 งานแสดงสินค้านานาชาติเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านยางและยางล้อรถยนต์ เครื่องจักรและอุปกรณ์ ระหว่างวันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการฝึกอบรม การประชุมสัมมนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านยางจากทั่วโลก และการนำเสนองานด้านวิจัยยาง รวมทั้งกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง คาดว่า จะมีผู้เข้าร่วมจาก 45 ประเทศ ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.grte-expo.com
 

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策