กิจกรรม

ข่าวจากสถานกงสุลไทย

Date Category Topics
2019/02/07 News งานเทศกาลไทย : ใบสมัครคูหาจำหน่ายอาหารไทยและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
2019/02/07 News งานเทศกาลไทย : ใบสมัครคูหาจำหน่ายเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์
2019/02/07 News งานเทศกาลไทย : ใบสมัครคูหาจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค และบริการของไทย
2019/02/07 News งานเทศกาลไทย : ประกาศรับสมัครผู้ออกร้านในงานเทศกาลไทย ณ นครโอซากา ครั้งที่ 17
2019/02/06 News ข่าวสารนิเทศ: นายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนทญ.) เข้าเยี่ยมคารวะรักษาการกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา
2019/02/01 News งานเทศกาลไทย: ผลการรับสมัครผู้รับเหมาจัดงานเทศกาลไทย ณ นครโอซากา ครั้งที่ ๑๗ ประจำปี ๒๕๖๒
2019/01/29 News งานเลือกตั้ง: วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร
2019/01/28 News งานเลือกตั้ง: ขอเชิญชวนคนไทยที่มีสิทธิเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดโอซากา เกียวโต เฮียวโกะ นารา ชิกะ มิเอะ วากายามะ โทกูชิมะ คากาวะ เอฮิเมะ และโคจิ ลงทะเบียนเลือกตั้งระหว่างวันที่ 28 ม.ค.-19 ก.พ.2562(ตามเวลาประเทศไทย)
2019/01/28 News งานเลือกตั้ง: ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดโอซากา เกียวโต เฮียวโกะ นารา ชิกะ มิเอะ วากายามะ โทกูชิมะ คากาวะ เอฮิเมะ และโคจิ ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
2019/01/24 News ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
2019/01/23 News แถลงการณ์สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การเลือกตั้งทั่วไป
2019/01/23 News พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2562 (ขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยในภูมิภาคคันไซและเกาะชิโกกุ โปรดติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสามาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2562 จากเว็บไซต์และ facebook ของสกญ.เป็นระยะๆ)
2019/01/14 News ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาของBOI หัวข้อ "Thailand:Advancing ASEAN-Japan Partnership for Sustainable Investment"
2019/01/11 News ประกาศ การให้บริการกงสุลสัญจร ณ อำเภอยกไกจิ จังหวัดมิเอะ
2018/12/26 News ประกาศเรื่องรับสมัครผู้รับเหมาจัดงานเทศกาลไทย ณ นครโอซากา ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562


ข่าวประชาสัมพันธ์

Date Category Topics
2019/02/08 information ขอเชิญชวนเที่ยวงาน Keihanna Thai Festival
2019/01/22 information มหาวิทยาลัยรามคำแหงรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1/2562 ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต รัฐศาสตรบัณฑิต ศึกษาศาสตรบัณฑิต
2019/01/15 information ขอเชิญร่วมแข่งขัน "THE THAILAND SHORT FILM COMPETITION"
2019/01/11 information ประชาสัมพันธ์โครงการจัดจ้างผลิตและให้บริการจัดทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 3
2018/12/14 information การลงทะเบียนสื่อมวลชนสำหรับการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 16-18 มกราคม 2562
2018/12/13 information ขอเชิญชมวีดีทัศน์เปิดตัวการเป็นประธานอาเซียนของไทย
2018/12/13 information สุนทรพจน์ : คำกล่าวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในงาน “ASEAN in 2019: Thailand’s Chairmanship” ณ กระทรวงการต่างประเทศ
2018/07/31 information เชิญชมคลิปวีดีโอส่งเสริมการท่องเที่ยว จ. เชียงใหม่ โดยวง Nogizaka46
2018/07/23 information ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคไข้เหลือง พ.ศ.๒๕๖๐
2018/02/14 information ประกาศจากกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองและช่องทางให้บุคคลเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรและกำหนดให้บุคคลหรือพาหนะที่เข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรผ่านการตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (ฉบับ ๓)


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2562
ประกาศราคากลาง สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2562

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策

 

 
ปฏิทินวันหยุดของสกญ.