กิจกรรม

ข่าวจากสถานกงสุลไทย

Date Category Topics
2017/08/04 News พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
2017/08/03 News ประกาศการให้บริการกงสุลสัญจร ณ อำเภอซูซุกะ จังหวัดมิเอะ
2017/07/25 News การปิดให้บริการงานกงสุลทุกประเภทในวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560
2017/07/21 News พิธีเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
2017/07/20 News ขอเชิญร่วมกิจกรรมธรรมะสนทนาโดยแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต
2017/07/13 News สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครโอซากา ประกาศรับสมัครบุคลากร
2017/07/07 News พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรากูร วันที่ 28 กรกฏาคม 2560
2017/05/22 News ขอเชิญร่วมกิจกรรม "การทำดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าและกระดาษ และการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์"
2017/04/17 News (เปลี่ยนแปลง) วันหยุดสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ประจำปี พ.ศ.2560


เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策

 

ปฏิทินวันหยุดของสกญ.