กิจกรรม

ข่าวจากสถานกงสุลไทย

Date Category Topics
2017/02/21 News ใบสัญญาการสมัครออกร้าน งานเทศกาลไทย ณ นครโอซากาครั้งที่ 15
2017/02/20 News ใบสมัครเข้าร่วมออกร้านงานเทศกาลไทย ณ นครโอซากา คูหาจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าไทยและบริการ
2017/02/20 News ใบสมัครเข้าร่วมออกร้านงานเทศกาลไทย ณ นครโอซากา คูหาจำหน่ายเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์
2017/02/20 News ใบสมัครเข้าร่วมออกร้านงานเทศกาลไทย ณ นครโอซากา คูหาจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
2017/02/20 News ข้อกำหนดสำหรับการออกร้านงานเทศกาลไทย ณ นครโอซากา ครั้งที่ 15
2017/02/20 News ประกาศรับสมัครผู้ออกร้านในงานเทศกาลไทย ณ นครโอซากา ครั้งที่ 15
2017/02/17 News ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครโอซากา
2017/02/14 News ขอความร่วมมือคนไทยในโอซากา กรอกแบบสำรวจเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
2016/12/22 News วันหยุดสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ประจำปี พ.ศ.2560
2016/12/01 News ประกาศสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง อัญเชิญองค์พระรัชทายาทขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์
2016/12/01 News ประกาศ เรื่องการยกเลิกค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว ชนิดใช้ได้ครั้งเดียวเป็นการชั่วคราว และการปรับลดค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา Visa on Arrival
2016/11/01 News ประกาศ เรื่อง กำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน
2016/10/14 News ประกาศสำนักพระราชวัง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต
2016/06/30 News มาตรการคำสั่งให้ออกจากประเทศญี่ปุ่น กรณีคนไทยที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นเกินกำหนด(โอเวอร์สเตย์หรือหนีวีซ่า) โดยสมัครใจ
2014/09/29 News การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนไทยในต่างประเทศ


ข่าวประชาสัมพันธ์

Date Category Topics
2017/01/16 information มหาวิทยาลัยรามคำแหงรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1/2560 ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ
2017/01/11 information ประชาสัมพันธ์งานแนะแนวศึกษาต่อเกียวโต 2017
2017/01/11 information บทความ " King Rama V and King Rama IX "
2017/01/11 information ข่าวสารนิเทศ : กรณีการส่งต่อข้อความอันเป็นเท็จในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับอาหารกระป๋องของไทยปนเปื้อน
2016/12/16 information บทความ หัวข้อ "Thailand mourns the late, great monarch, His Majesty King Bhumibol Adulydej"
2016/12/15 information รายการพิเศษ "ร้อยใจไทย น้อมถวายความอาลัยจากไทยทั่วโลก"
2016/12/15 information วีดิทัศน์กิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"
2016/11/16 information ประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์สั้นส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์วัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย "เส้นทางรัก"
2016/05/27 information ประชาสัมพันธ์ โครงการหยุดนางแบบและนายแบบและเด็กต่างชาติผิดกฎหมาย ต่อต้านการค้ามนุษย์
2016/04/04 information ประกาศจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2559 เป็นต้นไป จะปรับเปลี่ยนแบบฟอร์มการเข้าออกประเทศญี่ปุ่นของคนต่างชาติ


เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策

 

ปฏิทินวันหยุดของสกญ.