กิจกรรม

ข่าวจากสถานกงสุลไทย

Date Category Topics
2017/06/21 News ประกาศรับสมัครผู้ออกร้านในงานเทศกาลไทย ณ ฟุกุโอกะ
2017/05/24 News ประกาศการให้บริการกงสุลสัญจร ณ อำเภอวากายามา จังหวัดวากายามา
2017/05/22 News ขอเชิญร่วมกิจกรรม "การทำดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าและกระดาษ และการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์"
2017/04/17 News (เปลี่ยนแปลง) วันหยุดสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ประจำปี พ.ศ.2560
2016/12/01 News ประกาศสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง อัญเชิญองค์พระรัชทายาทขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์
2016/11/01 News ประกาศ เรื่อง กำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน
2016/10/14 News ประกาศสำนักพระราชวัง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต
2016/06/30 News มาตรการคำสั่งให้ออกจากประเทศญี่ปุ่น กรณีคนไทยที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นเกินกำหนด(โอเวอร์สเตย์หรือหนีวีซ่า) โดยสมัครใจ
2014/09/29 News การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนไทยในต่างประเทศ


ข่าวประชาสัมพันธ์

Date Category Topics
2017/06/21 information ข่าวสารนิเทศ : ไทยให้สัตยาบันอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 111 ว่าด้วยการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและอาชีพ ค.ศ.1958
2017/06/20 information บทความ "Thailand Rises as Asia Ascends"
2017/06/12 information ขอเชิญชมวิดีทัศน์ "10 Things you will fall in love about Thailand"
2017/01/11 information บทความ " King Rama V and King Rama IX "
2017/01/11 information ข่าวสารนิเทศ : กรณีการส่งต่อข้อความอันเป็นเท็จในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับอาหารกระป๋องของไทยปนเปื้อน
2016/12/16 information บทความ หัวข้อ "Thailand mourns the late, great monarch, His Majesty King Bhumibol Adulydej"
2016/12/15 information รายการพิเศษ "ร้อยใจไทย น้อมถวายความอาลัยจากไทยทั่วโลก"
2016/12/15 information วีดิทัศน์กิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"
2016/11/16 information ประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์สั้นส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์วัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย "เส้นทางรัก"
2016/05/27 information ประชาสัมพันธ์ โครงการหยุดนางแบบและนายแบบและเด็กต่างชาติผิดกฎหมาย ต่อต้านการค้ามนุษย์


เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策

 

ปฏิทินวันหยุดของสกญ.