กิจกรรม

ข่าวจากสถานกงสุลไทย

Date Category Topics
2017/11/24 News (ขยายเวลา)รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างเหมาบริการเอกชนช่วยงานกงสุล
2018/03/23 News ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมออกร้านในงานเทศกาลไทย ณ นครโอซากา ครั้งที่ 16
2018/02/23 News ขายทอดตลาดคุรุภัณฑ์รถยนต์ประจำตำแหน่งกงสุลใหญ่
2018/02/20 News ใบสมัครเข้าร่วมออกร้านงานเทศกาลไทย ณ นครโอซากาครั้งที่ 16 คูหาจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค และบริการของไทย
2018/02/20 News ใบสมัครเข้าร่วมออกร้านงานเทศกาลไทย ณ นครโอซากาครั้งที่ 16 เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
2018/02/20 News ใบสมัครเข้าร่วมออกร้านงานเทศกาลไทย ณ นครโอซากาครั้งที่ 16 คูหาจำหน่ายอาหารไทยและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
2018/02/20 News หนังสือสัญญายินยอมในการเข้าร่วมออกร้าน งานเทศกาลไทย ณ นครโอซากา ครั้งที่ 16
2018/02/20 News ข้อกำหนดสำหรับการออกร้าน งานเทศกาลไทย ณ นครโอซากา ครั้งที่ 16
2018/02/20 News ประกาศรับสมัครผู้ออกร้านในงานเทศกาลไทย ณ นครโอซากา ครั้งที่ 16
2018/02/19 News รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ 1 ตำแหน่ง
2017/12/08 News วันหยุดสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ประจำปี พ.ศ.2561


ข่าวประชาสัมพันธ์

Date Category Topics
2018/04/20 information วิดีทัศน์อวยพรปีใหม่ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ 2561
2018/04/20 information วิดีทัศน์พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
2018/02/14 information ประกาศจากกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองและช่องทางให้บุคคลเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรและกำหนดให้บุคคลหรือพาหนะที่เข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรผ่านการตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (ฉบับ ๓)
2018/02/13 information ติดตาม Amazing Thailand ทาง facebook
2018/02/13 information ข่าว - “Open to the new shade” of amazing Thailand
2018/02/05 information มหาวิทยาลัยรามคำแหงรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1/2561 ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต รัฐศาสตรบัณฑิต


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2561
ประกาศราคากลาง สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2561

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策

 

ปฏิทินวันหยุดของสกญ.