กิจกรรม

ข่าวจากสถานกงสุลไทย

Date Category Topics
2023/11/21 News ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างเหมาบริการช่วยงานกงสุล
2023/11/21 News วันหยุดสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ประจำปี พ.ศ. 2567
2023/11/15 News รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการช่วยงานกงสุล
2023/11/01 News ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ
2023/04/26 News ประกาศรายชื่อบุคคลที่ไม่สามารถส่งบัตรเลือกตั้งไปได้
2023/03/30 News คำแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางทางเรือ
2023/03/24 News วัน เวลา ที่เลือกตั้งและวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร
2023/03/24 News สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากาขอเชิญชวนประชาชนไทยในภูมิภาคคันไซและชิโกะกุลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
2022/12/22 News สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
2022/11/29 News วันหยุดสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ประจำปี พ.ศ. 2566


ข่าวประชาสัมพันธ์

Date Category Topics
2023/10/13 information วันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566
2023/08/16 information กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566
2023/08/01 information การประกวดแต่งชุดกิโมโนทั่วประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 51 จัดโดยสถาบัน Nihonwasougakuen
2023/07/27 information สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ 28 กรกฎาคม 2566
2023/06/19 information ข่าวประชาสัมพันธ์ งานเทศกาลไทย ณ เมืองนาโกยา ครั้งที่ 16
2023/06/16 information กิจกรรมบรรยายพิเศษ ( เป็นภาษาอังกฤษ ) เนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
2023/06/15 information มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ
2023/06/15 information ขอเชิญร่วมส่งเรียงความภาษาญี่ปุ่นเข้าประกวดในหัวข้อ "เกี่ยวกับสันติภาพ"
2023/06/15 information วีดิทัศน์ชุด "เยาวชนเปิดโลก" EP.7 ตอน "ญี่ปุ่น ตอนที่ 2"
2023/06/14 information วีดิทัศน์ชุด "เยาวชนเปิดโลก" EP.7 ตอน "ญี่ปุ่น ตอนที่ 1"


เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
タイ コロナウィルスに関して
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策

 

ปฏิทินวันหยุดของสกญ.