กิจกรรม

ข่าวจากสถานกงสุลไทย

Date Category Topics
2019/11/07 News ประกาศเรื่อง วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
2019/11/01 News รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างเหมาบริการเอกชนช่วยงานกงสุล
2019/10/15 News สถานทูต-สถานกงสุลใหญ่ไทยทั่วโลก ร่วมจัดกิจกรรมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2019/10/12 News เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น (หน้าภาษาไทย)
2019/05/17 News (ล่าสุด) วันหยุดสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ประจำปี พ.ศ.2562
2018/02/19 News รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ 1 ตำแหน่ง


ข่าวประชาสัมพันธ์

Date Category Topics
2019/11/15 information ข่าวประชาสัมพันธ์: งานแสดงคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ "Four Royal Orchestral Suites for His Majesty King Rama X" ระหว่างวันที่ 21 - 22 พ.ย. 2562 ณ โรงละครแห่งชาติ
2019/10/10 information ข้อมูลเศรษฐกิจ: วิดีโอแนะนำการให้บริการ EEC OSS
2019/09/23 information งานแถลงข่าวพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี พ.ศ. 2562
2019/09/18 information พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
2019/08/02 information มหาวิทยาลัยรามคำแหงรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 2/2562 ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต รัฐศาสตรบัณฑิต ศึกษาศาสตรบัณฑิต
2019/07/24 information กระทรวงการต่างประเทศร่วมเป็นเจ้าภาพ จัดการประชุม Responsible Business and Human Rights Forum
2019/07/09 information วารสารการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จังหวัดชายแดนภาคใต้ ฉบับที่ 3
2019/06/24 information วีดิทัศน์ "หุ้นส่วนร่วมใจต้านภัยค้ามนุษย์" และ Animation "อย่าดูดายต่อสัญญาณการค้ามนุษย์"
2019/06/11 information ขอเชิญชม คลิปวีดีทัศน์ สรุปการจัดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
2019/04/22 information โครงการฝึกอบระยะสั้นด้านสถาปัตยกรรมและศิลปะ (Ando Program 2019)


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2562
ประกาศราคากลาง สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2562

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策

ธุรกิจคันไซ

 
 
 
 
ปฏิทินวันหยุดของสกญ.