กิจกรรม

ข่าวจากสถานกงสุลไทย

Date Category Topics
2022/01/18 News กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นประกาศปรับมาตรการเดินทางเข้าญี่ปุ่น
2021/12/24 News รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างเหมาบริการช่วยงานกงสุล
2021/12/22 News ประกาศขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับบุคคลสัญชาติไทย ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2565 เป็นต้นไป
2021/11/30 News กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยโอซากา
2021/11/15 News วันหยุดสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ประจำปี พ.ศ.2565
2021/11/08 News คลิปสาธิตวิธีลงทะเบียน Thailand Pass สำหรับคนไทยในญี่ป่น
2021/08/16 News การยื่นขอ Vaccine Certificate สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ครบ 2 โดส
2021/05/07 News กระบวนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในญี่ปุ่น
2021/03/11 News หนังสือเดินทางและเอกสารการเดินทางประเภทต่างๆ
2020/07/07 News ญี่ปุ่นเพิ่มโทษผู้ที่นำเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์อย่างผิดกฎหมาย ตั้งแต่ 1 ก.ค. 63


ข่าวประชาสัมพันธ์

Date Category Topics
2022/01/24 information สมาชิกสมาคมแลกเปลี่ยนการศึกษาญี่ปุ่น-ไทย และสมาคมช้างเผือก เข้าเยี่ยมคาราวะกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2565
2022/01/18 information ทุนThailand Scholarship (Year 2022)
2021/12/29 information นโยบาย งดให้ งดรับ ของขวัญ
2021/12/24 information บทความเผยแพร่พระเกียรติคุณสถาบันหลักของชาติในการอุปถัมภ์ศาสนาคริสต์
2021/12/22 information สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ร่วมกับสมาคมมิตรภาพญี่ปุ่น-ไทย จัดการเสวนาออนไลน์ "พูดคุยเป็นภาษาญี่ปุ่นกับกงสุลใหญ่กฤษณ์ ตันคณารัตน์"
2021/12/20 information วิดีโอสัมนาออนไลน์ "ร่วมเสวนากับกงสุลใหญ่กฤษณ์" โดยสมาคม Japan Thai Culb
2021/12/17 information กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา เยือนจังหวัดมิเอะกระชับความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมอาหารกับภาคเอกชนท้องถิ่น
2021/12/17 information สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา เข้าร่วมกิจกรรมสังคมสงเคราะห์ของสมาคมสมาพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (Women's Federation for World Peace - WFWP)
2021/12/09 information สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา มอบเงินแก่ สมาคมมิตรภาพญี่ปุ่น-ไทย เพื่อสนับสนุนกิจกรรม ส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นในระดับภาคประชาชน
2021/12/09 information มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ขยายโอกาสทางการศึกษา แก่ชาวไทยในต่างประเทศ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศภาค 2/2564 รับสมัครระหว่างวันที่ 15 ธ.ค. 64 - 4 มี.ค. 65


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
タイ コロナウィルスに関して
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策

 

ปฏิทินวันหยุดของสกญ.