กิจกรรม

ข่าวจากสถานกงสุลไทย

Date Category Topics
2023/06/02 News ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง
2023/05/08 News ขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการช่วยงานกงสุล
2023/04/26 News ประกาศรายชื่อบุคคลที่ไม่สามารถส่งบัตรเลือกตั้งไปได้
2023/04/05 News รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการช่วยงานกงสุล
2023/03/30 News คำแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางทางเรือ
2023/03/24 News วัน เวลา ที่เลือกตั้งและวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร
2023/03/24 News สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากาขอเชิญชวนประชาชนไทยในภูมิภาคคันไซและชิโกะกุลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
2023/03/24 News ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง
2023/03/20 News ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการช่วยงานกงสุล
2023/03/13 News ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง เสมียน


ข่าวประชาสัมพันธ์

Date Category Topics
2023/06/02 information สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2566
2023/05/22 information รายการการแสดงของวง Royal Bangkok Symphony Orchestra Season 2023
2023/05/19 information กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา พบหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดเกียวโต
2023/05/19 information กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา เยี่ยมชมโรงแรม ASAI Kyoto Shijo
2023/05/16 information งานเทศกาลไทย ณ นครโอซากา ครั้งที่ 20 ประจำปี 2566
2023/05/10 information กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา พบหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดโอซากา
2023/05/03 information สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566
2023/04/28 information สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา พบหารือกับสมาชิกสมาคมที่เป็นมิตรของประเทศไทย
2023/04/11 information ประเพณีสงกรานต์ในประเทศไทย
2023/03/28 information ขยายระยะเวลารับสมัครผู้ออกร้านในงานเทศกาลไทย ณ นครโอซากา ครั้งที่ 20 ประจำปี 2566


เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
タイ コロナウィルスに関して
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策

 

ปฏิทินวันหยุดของสกญ.