กิจกรรม

ข่าวจากสถานกงสุลไทย

Date Category Topics
2019/05/10 News รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างเหมาบริการเอกชนช่วยงานกงสุล
2019/05/03 News กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
2019/05/02 News สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ
2019/04/22 News การปิดให้บริการงานกงสุล ในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562
2019/04/18 News การจำหน่ายรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีการขายทอดตลาด
2019/03/25 News ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมออกร้านในงานเทศกาลไทย ณ นครโอซากา ครั้งที่ 17
2019/02/25 News (ล่าสุด) วันหยุดสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ประจำปี พ.ศ.2562
2018/02/19 News รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ 1 ตำแหน่ง


ข่าวประชาสัมพันธ์

Date Category Topics
2019/04/22 information โครงการฝึกอบระยะสั้นด้านสถาปัตยกรรมและศิลปะ (Ando Program 2019)
2019/04/16 information บทความเรื่อง "ร่วมกันรักษ์โลกเพื่อคนรุ่นหน้า - ลูกหลานของเรา"
2019/01/22 information มหาวิทยาลัยรามคำแหงรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1/2562 ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต รัฐศาสตรบัณฑิต ศึกษาศาสตรบัณฑิต
2019/01/11 information ประชาสัมพันธ์โครงการจัดจ้างผลิตและให้บริการจัดทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 3
2018/12/13 information ขอเชิญชมวีดีทัศน์เปิดตัวการเป็นประธานอาเซียนของไทย
2018/12/13 information สุนทรพจน์ : คำกล่าวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในงาน “ASEAN in 2019: Thailand’s Chairmanship” ณ กระทรวงการต่างประเทศ
2018/07/31 information เชิญชมคลิปวีดีโอส่งเสริมการท่องเที่ยว จ. เชียงใหม่ โดยวง Nogizaka46
2018/07/23 information ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคไข้เหลือง พ.ศ.๒๕๖๐
2018/02/14 information ประกาศจากกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองและช่องทางให้บุคคลเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรและกำหนดให้บุคคลหรือพาหนะที่เข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรผ่านการตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (ฉบับ ๓)
2018/02/13 information ติดตาม Amazing Thailand ทาง facebook


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2562
ประกาศราคากลาง สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2562

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策

ธุรกิจคันไซ

 
 
 
 
ปฏิทินวันหยุดของสกญ.