กิจกรรม

ข่าวจากสถานกงสุลไทย

Date Category Topics
2024/05/16 News ขอเชิญชวนผู้มีจิตอาสาร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
2024/02/12 News ประกาศแจ้งเตือนการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ใน จ. โอซากา
2024/02/05 News วันหยุดสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ประจำปี พ.ศ. 2567
2023/03/30 News คำแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางทางเรือ
2022/12/22 News สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
2022/10/12 News ข้อมูลเป็นประโยชน์สำหรับนักท่องเที่ยวไทย
2022/09/26 News อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการด้านการกงสุล
2022/03/14 News กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้ง และลงทะเบียน application MySOS Exclusive ก่อนเดินทางเข้าญี่ปุ่น ซึ่งเป็นมาตรการ Fast Track เพื่ออำนวยความสะดวกการตรวจคนเข้าเมืองให้รวดเร็วขึ้น
2021/03/11 News หนังสือเดินทางและเอกสารการเดินทางประเภทต่างๆ
2020/07/07 News ญี่ปุ่นเพิ่มโทษผู้ที่นำเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์อย่างผิดกฎหมาย ตั้งแต่ 1 ก.ค. 63


ข่าวประชาสัมพันธ์

Date Category Topics
2024/05/23 information การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ และ การแสดงนาฏศิลป์ไทย ณ จ. โทกูชิมะ
2024/05/20 information งานสัมมนาธุรกิจในหัวข้อ “การลงทุนในประเทศไทย เจาะลึกข้อมูลด้าน ESG และพลังงานสะอาด”
2024/05/17 information การขยายโอกาส Startup ไทยในภูมิภาคคันไซ
2024/05/16 information ประกาศเรื่อง การจำหน่ายรถยนต์ส่วนกลางโดยวิธีขายทอดตลาด
2024/05/13 information การผลักดันความร่วมมือด้านนวัตกรรมระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับภูมิภาคคันไซ
2024/05/10 information พิธีเปิดหน้าดินศาลาไทยงาน Osaka-Kansai Expo 2025
2024/05/02 information กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2567
2024/04/26 information ข่าวประชาสัมพันธ์ สถานกงสุลใหญ่เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Minami Flying Expo 2025
2024/04/24 information งาน Thai Summer Tastes
2024/04/23 information ขอแนะนำ Application เตือนภัยพิบัติในนครโอซากา (ภาษาญี่ปุ่นและอังกฤษ)


เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
タイ コロナウィルスに関して
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策

 

ปฏิทินวันหยุดของสกญ.