กิจกรรม

ข่าวจากสถานกงสุลไทย

Date Category Topics
2020/01/17 News ใบสมัคร คูหาจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคและบริการของไทย
2020/01/17 News ใบสมัคร คูหาจำหน่างเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์
2020/01/17 News ใบสมัคร คูหาจำหน่ายอาหารไทยและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
2020/01/17 News หนังสือสัญญายินยอมในการร่วมออกร้าน
2020/01/17 News ช้อกำหนดสำหรับการออกร้านงานเทศกาลไทย ร นคณโอซากา ครั้งที่ 18
2020/01/17 News ประกาศเชิญชวนออกร้านในงานเทศกาลไทย ณ นครโอซากา ครั้งที่ 18
2020/01/07 News การให้บริการงานหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนราษฎร และนิติกรณ์
2019/12/18 News สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโตเกียว ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ
2019/12/12 News วันหยุดสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ประจำปี พ.ศ.2563
2019/11/01 News รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างเหมาบริการเอกชนช่วยงานกงสุล
2018/02/19 News รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ 1 ตำแหน่ง


ข่าวประชาสัมพันธ์

Date Category Topics
2020/01/16 information บทความเกี่ยวกับ A Reflection on Thailand's ASEAN Chirmanship in 2019
2020/01/07 information มาตรการป้องกันการรับสินบนโดยการงดรับของขวัญ (No Gift Policy)
2019/12/26 information การประกวดเรียงความภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้ฝึกงานและแรงงานไทย
2019/12/20 information ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ครั้งที่ ๒๘ ประจำปี ๒๕๖๒
2019/12/17 information งาน Global Rubber, Latex & Tyre Expo 2020 (GRTE) ครั้งที่ 5
2019/10/10 information ข้อมูลเศรษฐกิจ: วิดีโอแนะนำการให้บริการ EEC OSS
2019/09/18 information พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
2019/07/24 information กระทรวงการต่างประเทศร่วมเป็นเจ้าภาพ จัดการประชุม Responsible Business and Human Rights Forum
2019/07/09 information วารสารการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จังหวัดชายแดนภาคใต้ ฉบับที่ 3
2019/06/24 information วีดิทัศน์ "หุ้นส่วนร่วมใจต้านภัยค้ามนุษย์" และ Animation "อย่าดูดายต่อสัญญาณการค้ามนุษย์"


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策

ธุรกิจคันไซ

 
 
 
 
ปฏิทินวันหยุดของสกญ.