กิจกรรม

ข่าวจากสถานกงสุลไทย

Date Category Topics
2023/03/20 News ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการช่วยงานกงสุล
2023/03/13 News ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง เสมียน
2023/03/07 News รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการช่วยงานกงสุล
2023/03/03 News ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งเสมียน
2023/02/17 News ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง
2023/02/01 News ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งเสมียน
2023/01/10 News ประกาศขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับบุคคลสัญชาติไทยและชาวต่างชาติ ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2566 เป็นต้นไป
2022/12/22 News สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
2022/11/29 News วันหยุดสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ประจำปี พ.ศ. 2566
2022/10/12 News ข้อมูลเป็นประโยชน์สำหรับนักท่องเที่ยวไทย


ข่าวประชาสัมพันธ์

Date Category Topics
2023/03/13 information Koyori Project
2023/03/10 information ประกาศรับสมัครผู้ออกร้านในงานเทศกาลไทย ณ นครโอซากา ครั้งที่ 20 ประจำปี 2566
2023/03/09 information ประกาศเรื่องการจัดงานเทศกาลไทย ณ นครโอซากา ครั้งที่ 20 ประจำปี 2566
2023/02/20 information สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ร่วมพิธีเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทาง เชียงใหม่ – โอซากา – เชียงใหม่ ของสายการบิน Thai Vietjet Air
2023/02/17 information สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ให้การต้อนรับคณะการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
2023/02/16 information สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา เข้าร่วมงานสัมมนาและเลี้ยงรับรองคณะกงสุลต่างประเทศ ประจำภูมิภาคคันไซ จัดโดยกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมญี่ปุ่น ร่วมกับสำนักงานต่างประเทศ นครโอซากา
2022/12/29 information รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ให้สัมภาษณ์สถานีวิทยุ Minoh
2022/12/28 information รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ร่วมพิธีเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ เส้นทางโอซากา - กรุงเทพฯ ของสายการบิน Peach Aviation
2022/12/11 information สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา เข้าร่วมกิจกรรมสังคมสงเคราะห์ จัดโดยสมาคมสมาพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (Women’s Federation for World Peace – WFWP)
2022/12/08 information การรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาค 2 ปีการศึกษา 2565 ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ


เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
タイ コロナウィルスに関して
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策

 

ปฏิทินวันหยุดของสกญ.