กิจกรรม

ข่าวจากสถานกงสุลไทย

Date Category Topics
2021/08/03 News เรื่อง การปรับเวลาและวิธีการให้บริการด้านกงสุล เพื่อลดความเสี่ยงของประชาชนผู้รับบริการในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในจังหวัดโอซากา
2021/06/30 News 4 ขั้นตอนกับการเดินทางเข้าประเทศไทย สำหรับผู้มีสัญชาติไทย (ผ่านด่านทางอากาศ) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
2021/08/16 News การยื่นขอ Vaccine Certificate สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ครบ 2 โดส
2021/07/01 News ประกาศนโยบายการเปิดพื้นที่นำร่องในจังหวัดภูเก็ต (Phuket Sandbox Programme) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564
2021/05/07 News กระบวนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในญี่ปุ่น
2021/04/30 News มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อโควิด-19 สำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทย (ล่าสุด) ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ผู้เดินทางเข้าประเทศไทย ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ กักตัว 14 วัน ทุกกรณี
2021/03/11 News หนังสือเดินทางและเอกสารการเดินทางประเภทต่างๆ
2021/03/08 News รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
2020/11/24 News วันหยุดสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ประจำปี พ.ศ.2564
2020/07/07 News ญี่ปุ่นเพิ่มโทษผู้ที่นำเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์อย่างผิดกฎหมาย ตั้งแต่ 1 ก.ค. 63


ข่าวประชาสัมพันธ์

Date Category Topics
2021/09/15 information บทความ :Automation & Robotics to Redefine Thailand’s Industries
2021/09/15 information บทความ : We Care Network Delivers Home Isolation Care Packages
2021/09/14 information กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา พบหารือกับประธานบริษัท Codomo Energy และเจ้าของร้าน Café Amazon สาขาญี่ปุ่น
2021/09/14 information กงสุล และเจ้าหน้าที่ด้านกงสุลและด้านเศรษฐกิจ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากาเข้าพบหารือผู้แทนคณะกรรมการด้านการต่างประเทศของเนติสภาโอซากา
2021/09/14 information กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา เข้าร่วมการประชุมออนไลน์สรุปพัฒนาการโครงการ Phuket Sandbox แผนการเปิดรับนักท่องเที่ยว และนโยบายการเปิดประเทศไทย
2021/09/08 information บทความ Bajrasudha Gajanurak : A Royal Elixir to Strengthen Wild Elephants
2021/09/01 information E-book:Thailand for IMO Council 2022-2023
2021/09/01 information สื่อวีดิทัศน์ Seafarers as Key Workers
2021/08/06 information การจัดงาน TSAJ FESTIVAL 2021 งานประชุมวิชาการประจำปี สมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์
2021/08/06 information สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา สนับสนุนกิจกรรมของ มิตรประเทศไทยในญี่ปุ่น


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
タイ コロナウィルスに関して
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策

 

ปฏิทินวันหยุดของสกญ.