กิจกรรม

ข่าวจากสถานกงสุลไทย

Date Category Topics
2022/06/27 News ประกาศขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับบุคคลสัญชาติไทย ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป
2022/06/01 News ประกาศขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับบุคคลสัญชาติไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป
2022/03/14 News กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้ง และลงทะเบียน application MySOS Exclusive ก่อนเดินทางเข้าญี่ปุ่น ซึ่งเป็นมาตรการ Fast Track เพื่ออำนวยความสะดวกการตรวจคนเข้าเมืองให้รวดเร็วขึ้น
2022/03/14 News มาตราการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นฉบับล่าสุด
2021/11/15 News วันหยุดสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ประจำปี พ.ศ.2565
2021/08/16 News การยื่นขอ Vaccine Certificate สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ครบ 2 โดส
2021/05/07 News กระบวนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในญี่ปุ่น
2021/03/11 News หนังสือเดินทางและเอกสารการเดินทางประเภทต่างๆ
2020/07/07 News ญี่ปุ่นเพิ่มโทษผู้ที่นำเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์อย่างผิดกฎหมาย ตั้งแต่ 1 ก.ค. 63
2020/06/19 News มาตรการสำหรับบุคลากรภาครัฐและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ในการเดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศ ฉบับที่ 3


ข่าวประชาสัมพันธ์

Date Category Topics
2022/06/29 information สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา หารือกับบริษัท Kansai Airports
2022/06/23 information สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ให้การต้อนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียน Asaminami Junior High School จังหวัดฮิโรชิมา
2022/06/23 information ผู้แทนทีมฟุตบอล Cerezo Osaka เข้าเยี่ยมคาราวะรักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา
2022/06/23 information สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา พบหารือกับผู้แทนบริษัท สิงห์ อินเตอร์เนชั่นแนล เฮดควอร์เตอร์ จำกัด
2022/06/20 information สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครเด็กและเยาวชน เชื้อสายไทยที่พำนักอยู่ในต่างประเทศ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกในกิจกรรม Young Smart : Young ทำดี
2022/05/27 information มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ขยายโอกาสทางการศึกษา แก่ชาวไทยในต่างประเทศ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศภาค 1/2565 รับสมัครระหว่างวันที่ 23 พ.ค. 65 - 26 ส.ค. 65
2022/05/09 information สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ร่วมแสดงความยินดีกับสมาคมสมาพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก ในโอกาสครบรอบ 30 ปี แห่งการก่อตั้งสมาคมฯ
2022/04/11 information บทความเรื่อง “From the sky, onto the mountains, and into the oceans” How Thailand’s water management in agriculture can support the global goals
2022/03/31 information กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา หารือกับสำนักสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครโอซากา
2022/03/29 information สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา แนะนำประเทศไทยให้แก่ชาวเมือง Moriguchi ของจังหวัดโอซากา


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
タイ コロナウィルスに関して
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策

 

ปฏิทินวันหยุดของสกญ.