กิจกรรม

ข่าวจากสถานกงสุลไทย

Date Category Topics
2022/11/29 News วันหยุดสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ประจำปี พ.ศ. 2566
2022/10/12 News ข้อมูลเป็นประโยชน์สำหรับนักท่องเที่ยวไทย
2022/10/03 News ประกาศขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับบุคคลสัญชาติไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป
2022/09/28 News ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างเหมาบริการช่วยงานกงสุล
2022/09/26 News อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการด้านการกงสุล
2022/09/23 News ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างเหมาบริการช่วยงานกงสุล
2022/09/15 News รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างเหมาบริการช่วยงานกงสุล
2022/07/14 News ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างเหมาบริการช่วยงานกงสุล
2022/07/11 News ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างเหมาบริการช่วยงานกงสุล
2022/03/14 News กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้ง และลงทะเบียน application MySOS Exclusive ก่อนเดินทางเข้าญี่ปุ่น ซึ่งเป็นมาตรการ Fast Track เพื่ออำนวยความสะดวกการตรวจคนเข้าเมืองให้รวดเร็วขึ้น


ข่าวประชาสัมพันธ์

Date Category Topics
2022/11/29 information สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา มอบเงินสนับสนุนกิจกรรม ของนักศึกษาภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยโอซากา
2022/11/28 information ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
2022/11/18 information สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา จากสถาบันพระปกเกล้าในโอกาศศึกษาดูงานภูมิภาคคันไซ
2022/11/07 information A little learning goes a long way…
2022/11/04 information พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
2022/11/02 information ประกาศผู้ที่ได้รับรางวัลการทูตสาธารณะ ประจำปี 2565
2022/10/28 information ประชาสัมพันธ์รางวัล Nagamori Awards ครั้งที่ 9
2022/10/25 information รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพภาษาญี่ปุ่นระดับสูงสำหรับครูระดับมัธยมศึกษาของไทย ประจำปี 2565 ของเจแปนฟาวน์เดชั่น
2022/10/25 information พิธีถวายราชสักการะและวางพวงมาลา หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดนิตไตจิ เมืองนาโกยา จังหวัดไอจิ
2022/10/17 information ข่าวประชาสัมพันธ์ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ร่วมงานวัฒนธรรมญี่ปุ่น - ไทย ที่จังหวัดเกียวโต


เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
タイ コロナウィルスに関して
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策

 

ปฏิทินวันหยุดของสกญ.