กิจกรรม

19-20 พ.ค. 61 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา จัดงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 16 ณ Taiyo no Hiroba บริเวณปราสาทโอซากา

3 ก.พ. 61 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา จัดงาน “Thailand Day” ที่เมือง Ashiya
15 มิถุนายน 61 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา จัดกิจกรรม“Thai Cooking Class” ที่เมือง Ashiya

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策