กิจกรรม

รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าไทยในต่างประเทศ สำนักงานโอซากา เยี่ยมชมงาน Thai Fair 2022 in Namba Marui

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของการก่อตั้งสถาบันสอนแต่งกายชุดกิโมโน

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ให้กำลังใจนักฟุตบอลไทยในโอซากา

กิจกรรม สกญ.

Date Category Topics
2022/11/29 กิจกรรม สกญ. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยโอซากา
2022/11/18 กิจกรรม สกญ. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา จากสถาบันพระปกเกล้าในโอกาศศึกษาดูงานภูมิภาคคันไซ
2022/10/25 กิจกรรม สกญ. พิธีถวายราชสักการะและวางพวงมาลา หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดนิตไตจิ เมืองนาโกยา จังหวัดไอจิ
2022/10/17 กิจกรรม สกญ. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา จัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565
2022/10/03 กิจกรรม สกญ. รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ได้ให้การต้อนรับ ศ.ดร. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและคณะ ในโอกาสเยือนจังหวัดเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น
2022/08/31 กิจกรรม สกญ. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา นำหน่วยงานด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคคันไซ เยือนไทยเพื่อแสวงหาโอกาสความร่วมมือทางเศรษฐกิจตาม BCG Model ของไทย
2022/08/22 กิจกรรม สกญ. รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ฯ ให้การต้อนรับรองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และคณะ ในโอกาสเยือนนครโอซากา
2022/08/12 กิจกรรม สกญ. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
2022/08/04 กิจกรรม สกญ. รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าไทยในต่างประเทศ สำนักงานโอซากา เยี่ยมชมงาน Thai Fair 2022 in Namba Marui
2022/07/28 กิจกรรม สกญ. ผู้แทนสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565
2022/07/27 กิจกรรม สกญ. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของการก่อตั้งสถาบันสอนแต่งกายชุดกิโมโน
2022/07/04 กิจกรรม สกญ. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ให้กำลังใจนักฟุตบอลไทยในโอซากา
2022/06/29 กิจกรรม สกญ. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา หารือกับบริษัท Kansai Airports
2022/06/23 กิจกรรม สกญ. ผู้แทนทีมฟุตบอล Cerezo Osaka เข้าเยี่ยมคาราวะรักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา
2022/06/23 กิจกรรม สกญ. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา พบหารือกับผู้แทนบริษัท สิงห์ อินเตอร์เนชั่นแนล เฮดควอร์เตอร์ จำกัด


เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
タイ コロナウィルスに関して
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策