ประกาศราคากลาง สกญ.โอซากา

Date Category Topics
2020/08/06 ปีงบประมาณ ประกาศราคากลาง ภาพวาดสีน้ำมัน ขนาดประมาณ 2x2 เมตร จำนวน 1 ภาพ
2020/02/17 ปีงบประมาณ ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมและจัดซื้อครุภัณฑ์บ้านพักกงสุลใหญ่จากเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการกงสุลประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562(หักเก็บเพิ่มเติม)
2020/01/23 ปีงบประมาณ ประกาศราคากลาง ปรับปรุงซ่อมแซมและจัดซื้อคุรุภัณฑ์บ้านพักกงสุลใหญ่ จากเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการกงสุลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (หักเก็บเพิ่มเติม)
2020/01/23 ปีงบประมาณ ประกาศราคากลาง ภาพวาดสีน้ำมัน ขนาดประมาณ 2x2 เมตร จำนวน 1 ภาพ
2020/01/17 ปีงบประมาณ ประกาศผลการจัดซื้อและติดตั้งคุรุภัณฑ์กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
2020/01/14 ปีงบประมาณ การจัดซื้อและติดตั้งคุรุภัณฑ์กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
2019/12/03 ปีงบประมาณ ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ปูหญ้าที่สนามหญ้าบ้านพักกงสุลใหญ่
2019/11/29 ปีงบประมาณ การจัดจ้างปูหญ้าที่สนามหญ้าบ้านพักกงสุลใหญ่
2019/10/29 ปีงบประมาณ ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง การเช่าสถานที่จัดงานวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
2019/10/11 ปีงบประมาณ การเช่าสถานที่จัดงานวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
2019/10/02 ปีงบประมาณ ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ดูแลรักษาสนามหญ้าและต้นไม้ที่บ้านพักกงสุลใหญ่
2019/10/01 ปีงบประมาณ ประกาศราคากลาง ดูแลรักษาสนามหญ้าและต้นไม้ที่บ้านพักกงสุลใหญ่
2019/06/14 ปีงบประมาณ ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างเหมาบริการเอกชนช่วยปฏิบัติงานกงสุล จำนวน 2 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เงิน 13%)
2019/05/15 ปีงบประมาณ ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง การจัดเช่ายานพาหนะสำหรับใช้ในงานเทศกาลไทย ณ นครโอซากา ครั้งที่ 17
2019/05/09 ปีงบประมาณ ประกาศราคากลาง การจ้างเหมาบริการเอกชนช่วยปฏิบัติงานกงสุล จำนวน 2 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เงิน 13%)
2019/04/19 ปีงบประมาณ ประกาศผลพิจารณาการจัดจ้างคณะนาฏศิลป์ไทยมาแสดงในงานเทศกาลไทย ณ นครโอซากา
2019/04/18 ปีงบประมาณ การจัดจ้างคณะนาฏศิลป์ไทยมาแสดงในงานเทศกาลไทย ณ นครโอซากา
2019/04/12 ปีงบประมาณ ประกาศผลการพิจารณาการจัดจ้างค่ายมวยไทยในนครโอซากามาสาธิตมวยไทยในงานเทศกาลไทย ณ นครโอซากา ครั้งที่ 17
2019/04/09 ปีงบประมาณ การจัดจ้างค่ายมวยไทยในนครโอซากามาสาธิตมวยไทยในงานเทศกาลไทย ณ นครโอซากา
2019/03/22 ปีงบประมาณ การเช่ารถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับคณะผู้แทนกระทรวงการแต่งประเทศในการเข้าร่วม Advance Visit สำหรับการประชุมผู้นำ G20 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 25-28 มี.ค.2562

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
タイ コロナウィルスに関して
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策