ประกาศราคากลาง สกญ.โอซากา

Date Category Topics
2018/09/14 ปีงบประมาณ ประกาศผลการพิจาณาการจัดซื้อวิทยุสื่อสารและอุปกรณ์ จำนวน 5 ชุด พร้อมค่าใบอนุญาตและค่าเปิดใช้บริการ(โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือสถานกาณ์ฉุกเฉินในคาบสมุทรเกาหลี)
2018/09/13 ปีงบประมาณ การจัดซื้อวิทยุสื่อสารและอุปกรณ์ จำนวน 5 ชุด พร้อมค่าใบอนุญาตและค่าเปิดใช้บริการ(โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือสถานกาณ์ฉุกเฉินในคาบสมุทรเกาหลี)
2018/09/12 ปีงบประมาณ การจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อน้ำเสีย น้ำทิ้ง ภายในและภายนอกตัวอาคารที่บ้านพักกงสุลใหญ่
2018/09/12 ปีงบประมาณ ประกาศราคากลาง การจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินการซ่อมแซมหลังคาครัวที่บ้านพักกงสุลใหญ่
2018/08/21 ปีงบประมาณ การจัดซื้อครุภัณฑ์เตาอบ ประเภท Electric Oven built-in type ยี่ห้อ AEG
2018/03/27 ปีงบประมาณ การจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อน้ำเสีย น้ำทิ้ง ภายในและภายนอกตัวอาคารที่บ้านพักกงสุลใหญ่
2018/03/14 ปีงบประมาณ ประกาศผลการพิจารณาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ
2018/03/13 ปีงบประมาณ ประกาศราคากลางเครื่องปรับอากาศ
2018/03/02 ปีงบประมาณ ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อครุภัณฑ์พรม
2018/02/13 ปีงบประมาณ ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์พรม
2017/12/28 ปีงบประมาณ ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อ ครุภัณฑ์รถยนต์ประจำตำแหน่งกงสุลใหญ่
2017/12/25 ปีงบประมาณ ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์รถยนต์ประจำตำแหน่งกงสุลใหญ่
2017/12/08 ปีงบประมาณ การจัดจ้างผู้รับเหมาจัดงานเทศกาลไทย ณ นครโอซากา ครั้งที่ 16 ประจำปี 2561
2017/09/29 ปีงบประมาณ ประกาศผลการพิจาณาการจ้างเหมาบริการเอกชนช่วยงานกงสุส จำนวน 1 คน ประจำปีงบประมาณ 2561
2017/09/29 ปีงบประมาณ ต่อสัญญาเช่าที่ทำการฯสถานกงสุลใหญ่ฯ บนพื้นที่ชั้น 1,4,5,6 ของอาคารธนาคารกรุงเทพ ออกไปอีก 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561
2017/09/28 ปีงบประมาณ การจ้างเหมาบริการเอกชนช่วยงานกงสุล จำนวน 1 คน ประจำปีงบประมาณ 2561
2017/09/19 ปีงบประมาณ การต่อสัญญาเช่าและขอเช่าเครื่องถ่ายเอกสารที่สำนักงานประจำปีงบประมาณ 2561 รวม 2 เครื่อง
2017/09/13 ปีงบประมาณ การจัดซื้อคุรุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ จากเงินงบ 10%

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
タイ コロナウィルスに関して
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策