ประกาศราคากลาง สกญ.โอซากา

Date Category Topics
2018/10/30 ปีงบประมาณ ต่อสัญญาเช่าที่ทำการฯสถานกงสุลใหญ่ฯ บนพื้นที่ชั้น 1,4,5,6 ของอาคารธนาคารกรุงเทพ ออกไปอีก 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561
2018/10/04 ปีงบประมาณ การจัดซื้อวิทยุสื่อสารและอุปกรณ์ จำนวน 5 ชุด พร้อมค่าใบอนุญาตและค่าเปิดใช้บริการ(โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือสถานกาณ์ฉุกเฉินในคาบสมุทรเกาหลี)
2018/08/24 ปีงบประมาณ การจัดซื้อครุภัณฑ์เตาอบ ประเภท Electric Oven built-in type ยี่ห้อ AEG
2018/03/29 ปีงบประมาณ การจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อน้ำเสีย น้ำทิ้ง ภายในและภายนอกตัวอาคารที่บ้านพักกงสุลใหญ่
2018/02/01 ปีงบประมาณ ประกาศราคากลาง รถยนต์ประจำตำแหน่งกงสุลใหญ่
2018/02/01 ปีงบประมาณ ประกาศราคากลางเครื่องปรับอากาศ
2018/02/01 ปีงบประมาณ ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์พรม
2017/12/08 ปีงบประมาณ การจัดจ้างผู้รับเหมาจัดงานเทศกาลไทย ณ นครโอซากา ครั้งที่ 16 ประจำปี 2561

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策