ประกาศราคากลาง สกญ.โอซากา

Date Category Topics
2019/02/14 ปีงบประมาณ ประกาศราคากลาง รถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ Toyota รุ่น Alphard Executive Lounge 3.5L ขนาดเครื่องยนต์ 3,500 ซีซี จำนวน 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน
2019/02/13 ปีงบประมาณ การจัดซื้อคุรุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ Toyota รุ่น Alphard Executive Lounge 3.5L ขนาดเครื่องยนต์ 3,500 ซีซี จำนวน 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน
2019/02/08 ปีงบประมาณ ประกาศผลการพิจารณา การปรับปรุงซ่อมแซมระบบทำน้ำร้อนที่บ้านพักกงสุลใหญ่
2019/02/04 ปีงบประมาณ การปรับปรุงซ่อมแซมระบบทำน้ำร้อนที่บ้านพักกงสุลใหญ่
2019/02/01 ปีงบประมาณ ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง การจัดจ้างผู้รับเหมาจัดงานเทศกาลไทย ณ นครโอซากา ครั้ง 17 ประจำปี 2562
2018/12/19 ปีงบประมาณ ประกาศผลการพิจารณาการจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้สาขาโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด สำหรับใช้งานที่สถานกงสุลใหญ่ฯ
2018/12/17 ปีงบประมาณ การจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้สาขาโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด สำหรับใช้งานที่สถานกงสุลใหญ่ฯ
2018/11/08 ปีงบประมาณ ประกาศผลการพิจารณาการจัดงานวันชาติ วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ
2018/11/07 ปีงบประมาณ ประกาศผลการพิจารณาการเช่าห้องปฏิบัติการ การเช่าโทรศัพท์มือถือ การเช่า portable wifi ค่าใช้เครื่องถ่ายเอกสาร ในการรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์เสด็จเยือนญี่ปุ่น (โอซากา เฮียวโกะ เกียวโต) ระหว่างวันที่ 12-15 พฤศจิกายน 2561 (เป็นการส่วนพระองค์)
2018/11/06 ปีงบประมาณ การเช่าห้องปฏิบัติการพร้อมเครื่องถ่ายเอกสาร การเช่าโทรศัพท์มือถือ การเช่า portable wifi ค่าใช้เครื่องถ่ายเอกสาร ในการรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์เสด็จเยือนญี่ปุ่น (โอซากา เฮียวโกะ เกียวโต) ระหว่างวันที่ 12-15 พฤศจิกายน 2561 (เป็นการส่วนพระองค์)
2018/11/06 ปีงบประมาณ การเช่ารถยนต์ในการรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์เสด็จเยือนญี่ปุ่น (โอซากา เฮียวโกะ เกียวโต) ระหว่างวันที่ 12-15 พฤศจิกายน 2561 (เป็นการส่วนพระองค์)
2018/11/06 ปีงบประมาณ การจัดงานวันชาติ วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ
2018/09/29 ปีงบประมาณ ต่อสัญญาเช่าที่ทำการฯสถานกงสุลใหญ่ฯ บนพื้นที่ชั้น 1,4,5,6 ของอาคารธนาคารกรุงเทพ ออกไปอีก 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562
2018/09/28 ปีงบประมาณ ประกาศผลการพิจาณาการจ้างเหมาบริการเอกชนช่วยงานกงสุส จำนวน 1 คน ประจำปีงบประมาณ 2562
2018/09/21 ปีงบประมาณ การจ้างเหมาบริการเอกชนช่วยงานกงสุส จำนวน 1 คน ประจำปีงบประมาณ 2562
2018/09/13 ปีงบประมาณ การต่อสัญญาเช่าและขอเช่าเครื่องถ่ายเอกสารที่สำนักงานประจำปีงบประมาณ 2562 รวม 2 เครื่อง

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策