ประกาศราคากลาง สกญ.โอซากา

Date Category Topics
2019/10/29 ปีงบประมาณ ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง การเช่าสถานที่จัดงานวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
2019/10/11 ปีงบประมาณ การเช่าสถานที่จัดงานวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
2019/06/14 ปีงบประมาณ ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างเหมาบริการเอกชนช่วยปฏิบัติงานกงสุล จำนวน 2 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เงิน 13%)
2019/05/15 ปีงบประมาณ ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง การจัดเช่ายานพาหนะสำหรับใช้ในงานเทศกาลไทย ณ นครโอซากา ครั้งที่ 17
2019/05/09 ปีงบประมาณ ประกาศราคากลาง การจ้างเหมาบริการเอกชนช่วยปฏิบัติงานกงสุล จำนวน 2 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เงิน 13%)
2019/04/19 ปีงบประมาณ ประกาศผลพิจารณาการจัดจ้างคณะนาฏศิลป์ไทยมาแสดงในงานเทศกาลไทย ณ นครโอซากา
2019/04/18 ปีงบประมาณ การจัดจ้างคณะนาฏศิลป์ไทยมาแสดงในงานเทศกาลไทย ณ นครโอซากา
2019/04/12 ปีงบประมาณ ประกาศผลการพิจารณาการจัดจ้างค่ายมวยไทยในนครโอซากามาสาธิตมวยไทยในงานเทศกาลไทย ณ นครโอซากา ครั้งที่ 17
2019/04/09 ปีงบประมาณ การจัดจ้างค่ายมวยไทยในนครโอซากามาสาธิตมวยไทยในงานเทศกาลไทย ณ นครโอซากา
2019/03/22 ปีงบประมาณ การเช่ารถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับคณะผู้แทนกระทรวงการแต่งประเทศในการเข้าร่วม Advance Visit สำหรับการประชุมผู้นำ G20 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 25-28 มี.ค.2562
2019/03/22 ปีงบประมาณ ประกาศผลการพิจารณาการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมค่าติดตั้งจำนวน 2 เครื่อง
2019/03/19 ปีงบประมาณ ประกาศราคากลาง การจัดซื้อคุรุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมค่าติดตั้งจำนวน 2 เครื่อง
2019/03/11 ปีงบประมาณ การจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง สำหรับบ้านพักกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา
2019/02/14 ปีงบประมาณ ประกาศราคากลาง รถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ Toyota รุ่น Alphard Executive Lounge 3.5L ขนาดเครื่องยนต์ 3,500 ซีซี จำนวน 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน
2019/02/13 ปีงบประมาณ การจัดซื้อคุรุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ Toyota รุ่น Alphard Executive Lounge 3.5L ขนาดเครื่องยนต์ 3,500 ซีซี จำนวน 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน
2019/02/08 ปีงบประมาณ ประกาศผลการพิจารณา การปรับปรุงซ่อมแซมระบบทำน้ำร้อนที่บ้านพักกงสุลใหญ่
2019/02/04 ปีงบประมาณ การปรับปรุงซ่อมแซมระบบทำน้ำร้อนที่บ้านพักกงสุลใหญ่
2019/02/01 ปีงบประมาณ ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างผู้รับเหมาจัดงานเทศกาลไทย ณ นครโอซากา ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
2019/02/01 ปีงบประมาณ ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง การจัดจ้างผู้รับเหมาจัดงานเทศกาลไทย ณ นครโอซากา ครั้ง 17 ประจำปี 2562
2018/12/19 ปีงบประมาณ ประกาศผลการพิจารณาการจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้สาขาโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด สำหรับใช้งานที่สถานกงสุลใหญ่ฯ

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
タイ コロナウィルスに関して
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策