ประกาศราคากลาง สกญ.โอซากา

Date Category Topics
2021/09/29 ปีงบประมาณ ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Rack (Rack Server) พร้อมตู้ Rack จำนวน 1 ชุด
2021/09/27 ปีงบประมาณ ประกาศราคากลาง การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Rack (Rack Server) พร้อมตู้ Rack จำนวน 1 ชุด
2021/09/13 ปีงบประมาณ ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมท่อน้ำบ้านพักกงสุลใหญ่
2021/09/08 ปีงบประมาณ ประกาศราคากลาง ซ่อมท่อน้ำทิ้งที่บ้านพักกงสุลใหญ่
2021/03/17 ปีงบประมาณ ประกาศผลการพิจารณา การจัดจ้างผู้ประกอบการจัดหา youtuber และศิลปินชาวไทยสำหรับงานเทศกาลไทยออนไลน์ ณ นครโอซากาประจำปี พ.ศ. 2564
2021/03/05 ปีงบประมาณ ประกาศผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างผู้รับเหมาจัดงานเทศกาลไทยออนไลน์ ณ นครโอซากา ประจำปี พ.ศ. 2564
2021/03/03 ปีงบประมาณ ประกาศราคากลาง การจัดจ้างผู้รับเหมาจัดงานเทศกาลไทยออนไลน์ ณ นครโอซากา ประจำปี พ.ศ. 2564
2021/03/01 ปีงบประมาณ ประกาศราคากลาง การจัดจ้างผู้ประกอบการจัดหา youtuber และศิลปินชาวไทยสำหรับงานเทศกาลไทยออนไลน์ ณ นครโอซากาประจำปี พ.ศ. 2564
2020/09/30 ปีงบประมาณ ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง การจัดจ้างลูกจ้างเหมาบริการช่วยงานกงสุล จำนวน 3 คน
2020/09/29 ปีงบประมาณ ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง
2020/09/25 ปีงบประมาณ ประกาศราคากลาง การจัดจ้างลูกจ้างเหมาบริการช่วยงานกงสุล จำนวน 3 คน
2020/09/23 ปีงบประมาณ ประกาศราคากลาง เช่าเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 2 เครื่อง
2020/09/08 ปีงบประมาณ ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ต่อสัญญาเช่าที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
タイ コロナウィルスに関して
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策