ประกาศราคากลาง สกญ.โอซากา

Date Category Topics
2021/09/30 ปีงบประมาณ ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง การจัดจ้างลูกจ้างเหมาบริการช่วยงานกงสุล จำนวน 3 คน
2021/09/30 ปีงบประมาณ ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ดูแลรักษาสนามหญ้าและต้นไม้ที่บ้านพักกงสุลใหญ่
2021/09/27 ปีงบประมาณ ประกาศราคากลาง การจัดจ้างลูกจ้างเหมาบริการช่วยงานกงสุล จำนวน 3 คน
2021/09/27 ปีงบประมาณ ประกาศราคากลาง ดูแลรักษาสนามหญ้าและต้นไม้ที่บ้านพักกงสุลใหญ่
2021/09/27 ปีงบประมาณ ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง
2021/09/27 ปีงบประมาณ ประกาศราคากลาง เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง
2021/09/17 ปีงบประมาณ ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง การต่อสัญญาเช่าที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา
2021/09/16 ปีงบประมาณ ประกาศราคากลาง การต่อสัญญาเช่าที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
タイ コロナウィルスに関して
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策