• หน้าหลัก
  • เรื่องการตรวจสอบข้อมูลก่อนเดินทาง

เรื่องการตรวจสอบข้อมูลก่อนเดินทาง

2020/03/27

-กรุณาตรวจสอบข้อมูลก่อนเดินทาง-

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน ส่งผลให้เที่ยวบินระหว่างไทยกับญี่ปุ่น และระหว่างญี่ปุ่นกับประเทศต่าง ๆ หลายเที่ยวบินได้ถูกยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงตารางการบิน 

เพื่อความสะดวกในการเดินทาง สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ขอแนะนำให้ชาวไทยที่ประสงค์จะเดินทางเข้าและออกจากญี่ปุ่นโดยผ่านท่าอากาศยานคันไซ วางแผนการเดินทางล่วงหน้า ตรวจสอบสถานะเที่ยวบินก่อนการเดินทางและในวันเดินทาง ตลอดจนติดตามมาตรการล่าสุดของสายการบินและของประเทศปลายทางนั้น ๆ ต่อผู้ที่เดินทางจากประเทศญี่ปุ่น

ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลเที่ยวบินจาก

1. เว็บไซต์ของท่าอากาศยานคันไซ https://www.kansai-airport.or.jp/en/flight/kix_searchresult%E2%80%A6
2.เว็บไซต์ของสายการบินหลัก ๆ เพื่อประกอบการตรวจสอบสถานะล่าสุดของเที่ยวบิน
Thai Airways:https://www.thaiairways.com/…/…/news_detail/coronavirus.page
ANA: https://www.ana.co.jp/en/jp/topics/notice200206/
JAL:https://www.jal.co.jp/…/en/info/2020/inter/200204/index.html
AirAsia: https://newsroom.airasia.com/…/covid19-travel-advisory-upda…
Peach: https://www.flypeach.com/en/news/suspension
Thai Lion Air:https://www.lionairthai.com/…/Thai-Lion-Air-temporarily-sus…
NokAir: https://content.nokair.com/en/Contact-Nok.aspx
https://content.nokair.com/en/COVID-19.aspx
Scoot: https://www.flyscoot.com/en/announcements/update-on-COVID-19

สำหรับมาตรการของประเทศต่าง ๆ ต่อผู้ที่เดินทางจากญี่ปุ่น สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์
กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา
19 มีนาคม 2563...

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
タイ コロナウィルスに関して
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策