• หน้าหลัก
  • 6 พ.ค. 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

6 พ.ค. 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

2019/05/06

        เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๓๐ น.(ตามเวลาท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น) นายกฤษณ์ ตันคณารัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา และหน่วยงานทีมประเทศไทยในนครโอซากาและคู่สมรสผู้แทนสมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์และชาวไทยที่พำนักอยู่ในจังหวัดโอซากาและจังหวัดใกล้เคียง จำนวน ๕๔ คน ร่วมในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากาโดยภายหลังพิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดให้มีการลงนามในสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล และจัดแสดงนิทรรศการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกให้ผู้เข้าร่วมพิธีฯ ได้ชมด้วย
 


 

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策