• หน้าหลัก
  • ขอเชิญร่วมการสัมมนาผ่าน VDO conference หัวข้อ "Connecting the Connectivities: Synergy through Enhanced Partnership"

ขอเชิญร่วมการสัมมนาผ่าน VDO conference หัวข้อ "Connecting the Connectivities: Synergy through Enhanced Partnership"

2021/01/18

กระทรวงการต่างประเทศขอเชิญร่วมการสัมมนาผ่าน VDO conference หัวข้อ "Connecting the Connectivities: Synergy through Enhanced Partnership"ในวันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
โดยการสัมมนาแบ่งเป็น 3 หัวข้อย่อยได้แก่ ความเชื่อมโยงของห่วงโซ่อุปทานโลก ความเชื่อมโยงทางดิจิทัล และ ความเชื่อมโยงอัจฉริยะ
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ : http://ctcseminar2021.com
หรือรับชมการถ่ายทอดสดได้ที่ : http://fb.com/ctcseminar2021
 
 

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
タイ コロナウィルスに関して
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策