• หน้าหลัก
  • กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา บรรยายเกี่ยวกับประเทศไทย ให้แก่สมาคมมิตรภาพญี่ปุ่น – ไทย สภาจังหวัดเกียวโต

กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา บรรยายเกี่ยวกับประเทศไทย ให้แก่สมาคมมิตรภาพญี่ปุ่น – ไทย สภาจังหวัดเกียวโต

2021/03/26

  วันที่ 18 มีนาคม 2564 นายกฤษณ์ ตันคณารัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ได้รับเชิญไปบรรยายเกี่ยวกับประเทศไทยในงานประชุมสามัญประจำปีงบประมาณ 2563 ของสมาคมมิตรภาพญี่ปุ่น-ไทยสภาจังหวัดเกียวโต ที่สำนักงานสภาจังหวัดเกียวโต
    ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้บรรยายเกี่ยวกับสถานการณ์และมาตรการสาธารณสุขเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 ในประเทศไทย ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับจังหวัดเกียวโตที่ใกล้ชิดในทุกมิติทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และทิศทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันในยุคหลังโควิด - 19 ด้าน Bio-Circular-Green Economy (BCG Model) เศรษฐกิจดิจิทัล และการใช้ประโยชน์จากระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor - EEC)
    สมาคมมิตรภาพญี่ปุ่น-ไทย สภาจังหวัดเกียวโตก่อตั้งในปี 2551 ปัจจุบันมีสมาชิก 45 คน มีนาย Hiroshi Sugaya เป็นประธาน ที่ผ่านมาสมาคมฯ ได้ร่วมงานอย่างใกล้ชิดกับสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมและกระชับความสัมพันธ์ระดับประชาชนกับประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง


 

 

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
タイ コロナウィルスに関して
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策