• หน้าหลัก
  • คู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชน "สู้! โควิด-19 ไปด้วยกัน"

คู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชน "สู้! โควิด-19 ไปด้วยกัน"

2021/04/21

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดทำ คู่มือ ดูแลตัวเองสำหรับประชาชน "สู้! โควิด-19 ไปด้วยกัน" เนื้อหาในเล่ม ประกอบด้วย สาระความรู้ต่างๆ ในเรื่องของ โควิด-19 ได้แก่ 
- ทําความรู้จักโควิด - 19 ติดโควิดหรือเปล่า?
- เช็กสัญญาณและอาการได้ที่นี่ 
- ใครบ้างที่เสี่ยงสูงติดโควิด-19
- เเนวทางปฏิบัติเมื่อต้องกักตัว 14 วัน
- เมื่อไหร่ควรไปหาหมอ
- ทําความเข้าใจเส้นทางการรักษาโควิด-19
- การดูแลตนเองสําหรับผู้ที่เป็นเบาหวาน ในช่วงระบาดของ COVID-19
- แนะนําวิธีดูแลเด็กอย่างไรในช่วงโควิด-19

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่


 

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
タイ コロナウィルスに関して
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策