• หน้าหลัก
  • ประกาศขยายเวลารับสมัครและส่งผลงานเข้าประกวดภาพยนตร์สั้น "ประเทศไทยที่อยากให้โลกรู้จัก"

ประกาศขยายเวลารับสมัครและส่งผลงานเข้าประกวดภาพยนตร์สั้น "ประเทศไทยที่อยากให้โลกรู้จัก"

2021/06/04

ประกาศขยายเวลารับสมัครและส่งผลงานเข้าประกวดภาพยนตร์สั้น
 "ประเทศไทยที่อยากให้โลกรู้จัก" ชิงเงินรางวัลรวม 200,000 บาท
จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครที่
เพจเฟซบุ๊ก MFA Clip contest ทวิตเตอร์ @MFAClipContest

 

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
タイ コロナウィルスに関して
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策