• หน้าหลัก
  • สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา สนับสนุนกิจกรรมของ มิตรประเทศไทยในญี่ปุ่น

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา สนับสนุนกิจกรรมของ มิตรประเทศไทยในญี่ปุ่น

2021/08/06

ข่าวประชาสัมพันธ์
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา สนับสนุนกิจกรรมของ
มิตรประเทศไทยในญี่ปุ่น
----------------------------

                    ท่ามกลางสถานการณ์โควิดที่ยังยืดเยื้อและทวีความรุนแรง ภารกิจประชาสัมพันธ์ประเทศไทยและกระชับ  ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นของเครือข่ายมิตรประเทศไทยในญี่ปุ่นมีความสำคัญและยังดำเนินต่อไป เพื่อช่วยให้เครือข่ายดังกล่าวมีความเข้มแข็ง สามารถจัดกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่องและหลากหลาย นายกฤษณ์ ตันคณารัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา จึงได้มอบเงินสนับสนุนแก่เครือข่ายมิตรประเทศไทยในคันไซ 3 องค์กรในช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2564
                   ในภูมิภาคคันไซทางภาคตะวันตกของญี่ปุ่น มีเครือข่ายมิตรประเทศไทยซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มของชาวญี่ปุ่นที่ชื่นชอบและรักประเทศไทยและจัดกิจกรรมอย่างแข็งขันเพื่อส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นให้แน่นแฟ้นขึ้นอยู่หลายองค์กร ในจำนวนนี้มี (1) สมาคมแลกเปลี่ยนการศึกษาญี่ปุ่น-ไทย ที่จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่นในระดับเยาวชน (2) สมาคมมิตรภาพญี่ปุ่น-ไทย ที่จัดเสวนาเกี่ยวกับประเทศไทยและการแปลหนังสือประวัติศาสตร์ไทย และ (3) สมาคมช้างเผือกซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของศิษย์เก่าภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยโอซากา สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ขอชื่นชมบทบาทขององค์กรดังกล่าวที่ช่วยสร้างความเข้าใจและนิยมไทยในญี่ปุ่น เข้าถึงชาวญี่ปุ่นได้หลายกลุ่ม และช่วยเพิ่มมิตรให้ประเทศไทย และหวังว่าเงินอุดหนุนดังกล่าวจะมีส่วนสนับสนุนสายใยความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นในระดับภาคประชาชนให้มั่นคง ยั่งยืนต่อไป

 

    

   
           
               

 
                     

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
タイ コロナウィルスに関して
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策