• หน้าหลัก
  • กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา เข้าร่วมการประชุมออนไลน์สรุปพัฒนาการโครงการ Phuket Sandbox แผนการเปิดรับนักท่องเที่ยว และนโยบายการเปิดประเทศไทย

กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา เข้าร่วมการประชุมออนไลน์สรุปพัฒนาการโครงการ Phuket Sandbox แผนการเปิดรับนักท่องเที่ยว และนโยบายการเปิดประเทศไทย

2021/09/14

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 นายกฤษณ์ ตันคณารัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากาเข้าร่วมการประชุมออนไลน์สรุปพัฒนาการโครงการ Phuket Sandbox แผนการเปิดรับนักท่องเที่ยว และนโยบายการเปิดประเทศไทย จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศร่วมกับจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธาน หารือกับเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลก ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมการดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ได้รับการคัดกรองแล้ว เช่น ได้รับวัคซีนครบ มีผลการตรวจว่าปลอดโควิด และมีประกันคุ้มครองการรักษาพยาบาล เพื่อให้เข้าสู่พื้นที่ที่มีมาตรการรองรับไว้ เช่น จังหวัดภูเก็ต หรือจังหวัดท่องเที่ยวโดยรอบ เพื่อให้เกิดรายได้เข้าประเทศและชุมชน และได้มีการหารือแนวทางการขยายผลสู่พื้นที่อื่น ๆ ของประเทศตามความเหมาะสมต่อไป
 

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
タイ コロナウィルスに関して
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策