คลิปจากนักเรียน Kochi Commercial High School

2021/11/05

        สถานกงสุลใหญ่ขอขอบคุณนักเรียน Kochi Commercial High School จังหวัดโคจิ ที่ส่งคลิปมาขอบคุณสถานกงสุลใหญ่ฯ และขอแสดงความยินดีที่เมนู Tosa Gapao  ได้รับรางวัลชนะเลิศจากโครงการคิดค้นสินค้าที่โรงเรียนร่วมกับ Sun Plaza ซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่น เป็นการนำเอาวัตถุดิบท้องถิ่นในจังหวัดโคจิมาปรุงเป็นข้าวกะเพราและได้รับการพัฒนาเป็นสินค้าทดลอง จำหน่ายเป็นเวลา 2 วันซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี
     นับว่าเป็นเรื่องราวดี ๆ ที่คนญี่ปุ่นรุ่นใหม่มีความคิดสร้างสรรค์นำเอาวัตถุดิบท้องถิ่นมาผสมผสานเป็นเมนูอาหารไทย ช่วยเชื่อมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ผ่านอาหาร หวังว่าเมนู Tosa Gapao นี้จะได้รับการพัฒนาให้เป็นสินค้าที่ออกจำหน่ายจริง เป็นที่นิยมทั้งในจังหวัดโคจิและจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งพัฒนาเมนูใหม่ ๆ เพิ่มเติมต่อไป สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้
       

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
タイ コロナウィルスに関して
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策