• หน้าหลัก
  • สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ร่วมกับสมาคมมิตรภาพญี่ปุ่น-ไทย จัดการเสวนาออนไลน์ "พูดคุยเป็นภาษาญี่ปุ่นกับกงสุลใหญ่กฤษณ์ ตันคณารัตน์"

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ร่วมกับสมาคมมิตรภาพญี่ปุ่น-ไทย จัดการเสวนาออนไลน์ "พูดคุยเป็นภาษาญี่ปุ่นกับกงสุลใหญ่กฤษณ์ ตันคณารัตน์"

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
タイ コロナウィルスに関して
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策