• หน้าหลัก
  • สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา เยี่ยมชมงาน Medical Japan 2022 Osaka

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา เยี่ยมชมงาน Medical Japan 2022 Osaka

2022/02/28

 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นางเมริกา สีวะรา และนายนิจอนันต์ บุรณศิริ กงสุล สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา เยี่ยมชมงานแสดงนวัตกรรมและบริการเกี่ยวกับการแพทย์และการบริบาลขนาดใหญ่ของญี่ปุ่น (Medical Japan 2022 Osaka) ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2565 ที่อาคาร INTEX Osaka และได้เยี่ยมชมบูธบริษัท NA Bangkok Recruitment ซึ่งเป็นบริษัทจัดหาและฝึกอบรมผู้ฝึกงานไทยเพื่อทำงานในประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันมีผู้ฝึกงานชาวไทยที่บริษัทฯ ส่งมาทำงานในญี่ปุ่นประมาณ 60 คน ในสาขาเกษตร ก่อสร้าง และสิ่งทอ และบริษัทฯ มีแผนส่งผู้ฝึกงานชาวไทยในสาขาบริบาลหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 คลี่คลาย เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุของญี่ปุ่นที่มีประชากรหนึ่งในสามเป็นผู้สูงวัย ขณะนี้มีผู้ประกอบการฝ่ายญี่ปุ่นหลายรายแสดงความสนใจรับผู้ฝึกงานชาวไทยสาขาบริบาลเป็นจำนวนมาก จึงคาดว่าในอนาคตจะมีผู้ฝึกงานชาวไทยมาทำงานที่ญี่ปุ่นในสาขาดังกล่าวเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมดูแลผู้ฝึกงานชาวไทยที่เข้ามาทำงานในภูมิภาคคันไซและชิโกกุอย่างเต็มที่  

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
タイ コロナウィルスに関して
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策