• หน้าหลัก
  • สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ร่วมแสดงความยินดีกับสมาคมสมาพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก ในโอกาสครบรอบ 30 ปี แห่งการก่อตั้งสมาคมฯ

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ร่วมแสดงความยินดีกับสมาคมสมาพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก ในโอกาสครบรอบ 30 ปี แห่งการก่อตั้งสมาคมฯ

2022/05/09

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2565 นางเมริกา สีวะรา รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ได้เข้าร่วมงานครบรอบ
30 ปี แห่งการก่อตั้งสมาคมสมาพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (Women’s Federation for World Peace) ที่โรงแรม Art Hotel Osaka Bay Tower มีผู้แทนจากฝ่ายการเมืองของจังหวัดโอซากา เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐมาลาวีประจำประเทศญี่ปุ่น ผู้แทนภาควิชาการและการศึกษา และสมาชิกของสมาคมฯ เข้าร่วม รวมประมาณ 300 คน
ในการนี้ รักษาการกงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับนาง Teruko Fujihashi ประธานสมาคมฯ สาขาโอซากาในวาระโอกาสดังกล่าว พร้อมทั้งขอบคุณสมาคมฯ ที่สนับสนุนการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาระหว่างเยาวชนไทย ญี่ปุ่น และนานาชาติ และการดำเนินโครงการสังคมสงเคราะห์ในไทย สถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมทำงานร่วมกับสมาคมฯ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ในระดับภาคประชาชนระหว่างไทย ญี่ปุ่น และนานาประเทศต่อไป
สมาคมสมาพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลกเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ดำเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2535 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสันติภาพผ่านพลังของสตรีและพัฒนาสตรีให้เป็นกำลังหลักสำคัญของครอบครัว โดยกิจกรรมที่ผ่านมาเน้นด้านการศึกษา การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ปัจจุบันสมาคมฯ มีสาขากว่า 160 ประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยและมีสมาชิกกว่า 1 ล้านคน
 

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
タイ コロナウィルスに関して
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策