• หน้าหลัก
  • สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ประเทศอาเซียนประจำนครโอซาการ่วมไว้อาลัยต่อการอสัญกรรมของนาย ABE Shinzo อดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ประเทศอาเซียนประจำนครโอซาการ่วมไว้อาลัยต่อการอสัญกรรมของนาย ABE Shinzo อดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น

2022/07/13

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 นางเมริกา สีวะรา รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ได้ร่วมคณะกงสุลใหญ่ประเทศอาเซียนประจำนครโอซากา เดินทางไปยังสถานีรถไฟ Yamato-Saidaiji จังหวัดนาระ เพื่อร่วมไว้อาลัยต่อการอสัญกรรมของนาย ABE Shinzo อดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น 

 

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
タイ コロナウィルスに関して
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策