• หน้าหลัก
  • ผู้แทนสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของการก่อตั้งสถาบันสอนแต่งกายชุดกิโมโน

ผู้แทนสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของการก่อตั้งสถาบันสอนแต่งกายชุดกิโมโน

2022/07/27

 
     เมื่อวันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2565 นางเมริกา สีวะรา รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากาได้ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 50 ปีของการก่อตั้งสถาบัน Nihonwasougakuen ซึ่งเป็นสถาบันสอนแต่งกายชุดกิโมโนทั่วประเทศญี่ปุ่น พร้อมกล่าวเปิดงานประกวดแต่งกายชุดกิโมโนทั่วประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 50 ที่โรงแรม Kobe Portopia จังหวัดเฮียวโกะโดยมีผู้แทนจากสถานกงสุลใหญ่จีนประจำนครโอซากา รัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดเฮียวโกะและเมืองโกเบสมาชิกของสถาบัน Nihonwasougakuenจากทั่วประเทศญี่ปุ่น และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานกว่า100 คน
         ในโอกาสดังกล่าวรักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวชื่นชมนางHiroko Matsushimaประธานสถาบันฯ และสมาชิกสถาบันฯ ที่ได้สืบสานการแต่งกายด้วยชุดกิโมโน ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่เก่าแก่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น  และขอบคุณที่สถาบันฯ ได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างมิตรภาพระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 20 ปี ผ่านการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับไทยในงานประกวดแต่งกายชุดกิโมโนที่ประเทศญี่ปุ่นในปีที่ผ่านๆ มา
              การประกวดครั้งนี้นับเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของกิจกรรมเฉลิมฉลอง 135 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้สนับสนุนโล่รางวัล 2 ประเภท ได้แก่สาขาชุดกิโมโนแขนสั้น (Tomesode) และสาขาชุดกิโมโนแขนยาว (Furisode) ในการประกวดครั้งนี้
              สถาบัน Nihonwasougakuen ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2515เพื่อส่งเสริมการประกวดแต่งกายชุดกิโมโนทั่วประเทศญี่ปุ่น และทุกปี สถาบันฯ จะร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์และสมาคมมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น(กิโมโน) เชิญคณะเยาวชนไทยมาแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมผ่านการแสดงและการแต่งกาย นับได้ว่าสถาบันฯ เป็น “มิตรประเทศไทย” ที่ช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

    
 
 

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
タイ コロナウィルスに関して
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策