• หน้าหลัก
  • พิธีถวายราชสักการะและวางพวงมาลา หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดนิตไตจิ เมืองนาโกยา จังหวัดไอจิ

พิธีถวายราชสักการะและวางพวงมาลา หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดนิตไตจิ เมืองนาโกยา จังหวัดไอจิ

2022/10/25

                                                                      ข่าวประชาสัมพันธ์
                                                         พิธีถวายราชสักการะและวางพวงมาลา
                                       หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
                                                       ณ วัดนิตไตจิ เมืองนาโกยา จังหวัดไอจิ
                                                           ---------------------------------------
            วันที่ 23 ตุลาคม 2565 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นประธานในพิธี
ถวายราชสักการะและวางพวงมาลาหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งประกอบพิธี
ทางศาสนาบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากุรณาธิคุณ ที่วัดนิตไตจิ เมืองนาโกยา จังหวัดไอจิ โดยมีกงสุลใหญ่ ณ
เมืองฟูกูโอกะ นางเมริกา สีวะรา รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ข้าราชการทีมประเทศไทยในญี่ปุ่น กงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองนาโกยา และผู้แทนชุมชนไทยในเมืองนาโกยา เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย
          วัดนิตไตจิหรือวัดญี่ปุ่น-ไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2447 เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศไทย
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแก่ประเทศญี่ปุ่น และเมื่อปี 2530 ได้มีการสร้าง
พระบรมราชานุสาวรีย์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในบริเวณวัดแห่งนี้เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
วัดนิตไตจิจึงเป็นสัญลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ที่บอกเล่าถึงความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นที่มีมาอย่างแน่นแฟ้นและยาวนาน
                                                           ********************

     


 
 

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
タイ コロナウィルスに関して
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策