• หน้าหลัก
  • การรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาค 2 ปีการศึกษา 2565 ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาค 2 ปีการศึกษา 2565 ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ

2022/12/08

            มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ชาวไทยในต่างประเทศ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดังปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ ภาค 2/2565 รับสมัครระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 - 21 กุมภาพันธ์ 2566
หลักสูตรที่เปิดสอน
             1. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
             2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัญฑิต (สาขาวิชาการจัดการ)
             3. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (กลุ่มวิชาเอกบริหารรัฐกิจ)
             4. หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัญฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 4 ปี)
ผู้ที่สนใจสามารถเลือกสถานที่สอบ ในประเทศญี่ปุ่นได้ 2 ศูนย์สอบ ดังนี้
- สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา
- สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
สำหรับศูนย์สอบอื่น ๆ ในประเทศต่าง ๆ อีกจำนวน 32 ประเทศ ซึ่งรวมศูนย์สอบที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพฯ ประเทศไทย

ทั้งนี้ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.oasc.ru.ac.th 
หมายเหตุ  กรณีมีการเปลี่ยนแปลงศูนย์สอบให้ดูตามประกาศของมหาวิทยาลัย ทางเว็บไซต์  www.oasc.ru.ac.th

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
            สำนักงานสาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ
            โทร. 0-2310 8664, 0-2310 8000 ต่อ 4054, 0-2310 8196-7
            E-Mail: oasc@ru.ac.th
            Facebook: www.facebook.com/ru.oasc            

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
タイ コロナウィルスに関して
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策