Koyori Project

2023/03/13


       เพื่อให้คนในยุคปัจจุบัน มีความสนใจในงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านมากขึ้น  สมาคมวัฒนหัตถศิลป์ล้านนาภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม จึงได้ริเริ่มโครงการ Koyori มาตั้งแต่ปี 2019 โดยจัดส่งนักศึกษาด้านดีไซน์ชาวไทยและญี่ปุ่นไปทำงานร่วมกับครูช่างซึ่งเป็นผู้ผลิตงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านในภาคเหนือ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับสังคมปัจจุบันมากขึ้นโดยที่ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านนั้นอยู่  ภายใต้การให้คำปรึกษาของดีไซน์เนอร์มืออาชีพชาวไทย และชาวต่างประเทศ รวมถึงคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยด้วย ซึ่งนอกเหนือจากจะสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านได้แล้ว ยังเป็นการพัฒนาบุคลากรอีกด้วย ในขณะเดียวกัน อีกสิ่งที่น่าสนใจภายใต้โครงการนี้ คือ การผสมผสานของวัฒนธรรมไทยและญี่ปุ่นที่มีความแตกต่างกัน จะสามารถแทรกซึมเข้าไปอยู่ในผลิตภัณฑ์ชิ้นเดียวกันได้อย่างกลมกลืน เช่นเดียวกับการฟั่นกระดาษ (Koyori) ได้อย่างไร ก็เป็นสิ่งที่น่าจับตามองด้วยเช่นกัน

koyori หลอมรวม สืบสาน งานหัตถศิลป์ | Thai PBS รายการไทยพีบีเอส
  

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
タイ コロナウィルスに関して
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策